Het beheren van een drinkwaterinstallatie is een intensieve taak voor de gebouwbeheerder. U moet installateurs aansturen, temperatuurmetingen verrichten, leidingen spoelen en het tekenwerk up-to-date houden. Dit alles moet u ook nog eens registreren in een logboek.

Beheer uitvoeren

Hydroscope kan u helpen bij het uitvoeren van de meest uiteenlopende werkzaamheden, zoals;

  • Het verrichten van temperatuurmetingen.
  • De controle van terugstroombeveiligingen of keerkleppen.
  • Het uitvoeren van spoelwerkzaamheden.
  • Het controleren van oog- en nooddouches.
  • Het verzegelen van brandslanghaspels.
  • Het eiken van temperatuuropnemers.
  • Het verwijderen van sediment uit boilers.
  • Het controleren van ontharders, drukverhogers, filters e.d..

Onze adviseurs zijn gediplomeerd en volledig op de hoogte van Werkblad 1.4G en ISSO 55.5. Wij voeren hedendaags het beheer uit op honderden locaties. Onze organisatie is gericht op een efficiënte werkwijze.

Beheer automatiseren

Hydroscope: waterwerkbladen

Hydroscope beschikt over speciaal ontwikkeld gereedschap en meetapparatuur. Naar wens is het beheer te automatiseren. Dit maakt handmatig spoelen of temperatuur meten overbodig. Installatieonderdelen kunnen worden voorzien van een barcode, zodat installatiegegevens snel verwerkt en opgehaald kunnen worden.