Bent u veel tijd kwijt aan het registreren van de temperaturen van uw drinkwater? Dan heeft Hydroscope een oplossing.

Temperatuurmeting registreren

Hydroscope: temperatuurmetingLegionellapreventie draait om het koud (< 25 graden Celsius) houden van het koude water en het warm (> 70 graden Celsius) houden van het warme water. Om te voorkomen dat de temperatuur van het water tussen de risicozone van 25 tot 70 graden Celsius komt te liggen, moet u periodiek de temperatuurmeting registreren. Een tijdrovende klus. Onze adviseurs kunnen metingen handmatig of digitaal voor u uitvoeren. De data registreren wij in uw logboek, zodat u tijdens een inspectie kunt aantonen dat u aan uw verplichtingen voldoet. Met temperatuurmetingen houdt u de installatie scherp in de gaten.