Binnen een drinkwaterinstallatie worden verschillende soorten waterbehandelingsapparatuur gebruikt, zoals filters, ontharders, drukverhogers en boilers. Het onderhoud hiervan kost veel tijd.

Beheer van uw waterbehandeling

Hydroscope: Waterbehandeling ontharder

Onze adviseurs zijn getraind in het uitvoeren van de meest uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden aan waterbehandelingsapparatuur. We werken conform de richtlijnen van ISSO 55.5. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden gerapporteerd en vastgelegd in uw logboek. Het onderbrengen van alle beheerwerkzaamheden bij Hydroscope kan u soms duizenden euro’s besparen.