Als u grote hoeveelheden leidingwater beschikbaar stelt, of u uw water behandelt, wilt u zeker weten dat de waterkwaliteit in orde is. Drinkwater van slechte kwaliteit kan grote gezondheidsrisico's of overbodige onderhoudskosten met zich meebrengen.

Periodiek bemonsteren van drinkwater

Periodieke metingen van het drinkwater zijn nuttig en in veel gevallen conform de Drinkwaterregeling verplicht. Hydroscope stelt voor u meetprogramma’s op en voert ze uit.

Meetprogramma’s voor drinkwater

Hydroscope: watermonster aan kraanSommige eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn vanuit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling verplicht een meetprogramma op te stellen. Hydroscope kan dergelijke meetprogramma's voor u opstellen, uitvoeren en de gegevens ervan analyseren. Op deze manier voldoet u aan de meetverplichting. U moet hierbij denken aan het analyseren van drinkwater op hardheid, chloride, koper, e-coli, pseudomonas, streptococcen en enterococcen. Hydroscope heeft jarenlange ervaring op het gebied van waterwinningen, zuiveringen en binneninstallaties. Bij normoverschrijding voorzien wij u van een deskundig advies. Veilig drinkwater is immers een eerste levensbehoefte.