Heeft u regelmatig legionellagroei in uw drinkwaterleidingen? Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. Hoe meer u weet over uw legionellabacteriën en hun leefomstandigheden, des te gerichter u ze kunt bestrijden. Zijn de legionellabacteriën vitaal? Bevinden ze zich alleen of klonteren ze samen? Zijn ze samengeknepen of staafvormig? Hoe staat het met de totale microflora in mijn water? Dit zijn vragen die wij met een eenvoudige legionellafoto beter kunnen beantwoorden. Dus, legionella? Neem een foto.

Legionellafoto met Sieve-ID

Samen met Innosieve Diagnostics heeft Hydroscope een nieuwe detectietechniek ontwikkeld. Wij nemen een monster van uw drinkwater. Het water wordt door een membraan geleid, waarbij de bacteriën op de zeef achterblijven. Aan de bacteriën wordt een legionellaspecifieke kleurstof en vitaliteitskleurstof toegevoegd. Met een geautomatiseerde microscoop worden vervolgens twee type foto's gemaakt van:

  1. de levende en dode legionellabacteriën;
  2. alle levende micro-organismen.

De foto's worden softwarematig over elkaar heen gelegd, zodat de levende legionellabacteriën automatisch geteld kunnen worden. Binnen één uur is het monster geanalyseerd, weet u hoeveel levende legionellabacteriën er in het water zitten en beschikt u over de foto's. 

Validatie van de legionellafoto

LegionellafotoInmiddels zijn al honderden monsters genomen en vergeleken met de conventionele kweekmethode. De resultaten zijn goed. Er is een goede correlatie te zien tussen beide methoden wat betreft de aanwezigheid van Legionella spp.. We hebben echter nog te weinig monsters geanalyseerd om van een gevalideerde methode te kunnen spreken. Daarom zijn we op zoek naar drinkwaterinstallaties waar regelmatig normoverschrijdingen van legionella voorkomen, of installaties waar meer inzicht gewenst is in de waterkwaliteit.