Vragen en antwoorden over de legionellafoto

Hieronder vindt u nadere uitleg over de legionellafoto, zoals de specificaties en het protocol.  

Wat is de gevoeligheid van de test?

De gevoeligheid van de Sieve-ID diagnostiek is heel hoog. Het resultaat kan tot zelfs één bacterie worden aangetoond. Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat de gevoeligheid van een test afhankelijk is van vele factoren, waaronder de monster matrix. Een schoon watermonster heeft weinig tot geen negatieve invloed op de gevoeligheid van de test, waarbij een vies watermonster, zoals koeltorenwater, de gevoeligheid negatief kan beïnvloeden.

Hoe is de test opgebouwd? Wat is het protocol?

De test bestaat uit een aantal eenvoudige stappen, waarbij er op chronologische volgorde de volgende acties worden uitgevoerd: activeren van het membraan, wassen van het membraan, toevoegen van het watermonster, specifiek kleuren van Legionellacellen, specifiek aankleuren van de levende cellen, wassen. Hierna is het membraan / de spintube klaar voor analyse met de MuScan.

Wat wordt er gedetecteerd?

De test detecteert alle levende cellen en alle levende Legionellacellen. De Legionellacellen worden gedetecteerd met behulp van specifieke antilichamen, die zich richten tegen de oppervlakte eiwitten aan de buitenkant van de Legionellacel. De levende cellen worden aangekleurd met een stofje dat alleen metabolisch actieve cellen aantoont. Dit betekent dat alle cellen die leven, dus metabolisch actief zijn (energie verbuiken), zodoende aangekleurd worden.

Wat is de specificiteit van de test?

De test is specifiek voor Legionella spp. Dit is getest met een panel van Legionella serotypen, zoals Legionella pneumophila type 1-14, alsmede Legionella non-pneumophila’s en een panel van nauwverwante non-legionella species, zoals Citrobacter, E. coli etc. Alle geteste Legionellastammen werden met deze test aangetoond op één na (>95%), terwijl de nauwverwante non-legionellastammen niet aankleurden (100%). Tevens is er een langere lijst van Legionellastammen en non-legionellastammen getest door derden, waarbij er geen verdere vals positieve of vals negatieve detectie is waargenomen.

Hoe snel is de test?

De test bestaat uit drie fasen:

  • Stap 1 (monsterfiltratie) neemt ongeveer tot 5 minuten in beslag.
  • Stap 2 (diagnostisch protocol/kleuring) duurt ongeveer 1,5 uur,
  • Stap 3 (analyse) duurt ongeveer 15 minuten.

In totaal duurt de test dus ongeveer 2 uur. In het geval van meerdere monsters blijft de tijd van stap 1 en 2 nagenoeg gelijk (1,5 uur), de gehele analyse duurt dan 15 minuten maal het aantal testen. Dus bij 6 monsters duurt de test 1,5 uur + 6x15 minuten = 3 uur.

Hoe staat deze test tot de conventionele test (uitplaten)?

Bij een interne validatie is er een vergelijking tussen de Sieve-ID test en de NEN-ISO uitplaat test gemaakt. Hierbij was er een goede correlatie tussen de uitslag van de uitplaatmethode en de uitslag van de Sieve-ID methode op basis van aanwezigheid/afwezigheid Legionella in een watermonster. (81% correct gescoord, 14% twijfelachtig gescoord, 5% onjuist gescoord). Ook op basis van kwantitatieve resultaten (aantal Legionellacellen per monster) is er een goede correlatie gevonden tussen de twee methoden (72% gelijk gescoord, waarbij er wat betreft de lage aantallen, te weten 1-10 kolonies, is gecorrigeerd op de plaat.. In dit twijfelgebied was veel variatie zichtbaar). Echter, voor een meer accurate vergelijking is er een groter aantal monsters nodig dan het aantal dat gebruikt is voor deze interne validatie (100 monsters).

Hoeveel volume kan gebruikt worden bij de Sieve-ID methode?

Bij directe filtratie door de spintube met membraan, kan men 10 ml filtreren, tot max 60 ml. Een hoeveelheid van 10 ml is vergelijkbaar met de hoeveelheid die getest wordt bij de NEN-ISO op plaat; 250 ml wordt gefiltreerd, het residue wordt geresuspendeerd in 5 ml, hiervan wordt 2x100ul uitgeplaat, dus 2x 1/50e deel van 250 ml. 1/50e deel van 250 ml is 5 ml, dus 2x5ml is 10 ml. Indien meer gefiltreerd wordt, wordt de nauwkeurigheid van de test hoger en de kwaliteit van de meting betrouwbaarder, omdat er verhoudingsgewijs meer volume getest wordt.

Waarom wordt er ook een totaal kiemgetal gegeven?

De test genereerd automatisch ook een totaal kiemgetal, oftewel het totaal aantal levende cellen aanwezig in het monster. Deze waarde kan een indicator zijn voor de kwaliteit van het water. Daarnaast lijkt er een correlatie te zijn tussen de hoogte van het totaal kiemgetal en de aanwezigheid van Legionella.

Kan men met de Sieve-ID test onderscheid maken tussen de Legionella species / stammen?

De Sieve-ID methode kan geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten Legionella. Wel is het mogelijk om met een groep-specifieke Sieve-ID test het watermonster te testen. Op dat moment kan er bepaald worden of er Legionella pneumophila aanwezig is, of Legionella non-pneumophila. Er is ook een test waarbij enkel gekeken kan worden naar de aanwezigheid van Legionella pneumophila type 1.

Hoe lang is de test houdbaar?

Iedere testkit heeft een houdbaarheidsdatum van minimaal 3 maanden na levering.

Kan de Sieve-ID test ook op locatie worden uitgevoerd?

De Sieve-ID test is ontwikkeld om eventueel op locatie uitgevoerd te kunnen worden. Er zijn geen speciale laboratorium-omstandigheden nodig voor het uitvoeren van de test.