Een goed functionerende bluswaterinstallatie kan levens redden. Hydroscope ondersteunt bij het aanleggen, controleren en bijsturen van uw bluswatervoorziening, zodat die aan alle eisen van de overheid voldoet.

Wettelijke verplichtingen aan bluswater

Hydroscope: droge brandleiding voor bluswaterEen bluswatervoorziening moet voldoen aan wettelijke eisen. Er zijn diverse regels van verschillende instanties waaraan u moet voldoen, zoals de bouw- en brandbeveiligingsverordening, Waterleidingwet en Arbowet. Daarnaast heeft u een gebruiksvergunning nodig. Uw verzekeraar stelt eveneens eisen aan de installatie.

 

 

Controleren van uw bluswater

Hydroscope controleert periodiek de bluswatercapaciteit en gebruikt hiervoor geavanceerde meetapparatuur die bijvoorbeeld het bruintrekken van leidingen voorkomt. De adviseurs van Hydroscope controleren niet alleen zorgvuldig, maar reiken bij problemen praktische oplossingen aan. Op die manier haalt u voldoende scores in de NEN-normeringen en ISSO-werkbladen. Het geeft een veilig gevoel als u voldoende bluswater achter de hand heeft.