Legionella komt niet alleen voor in drinkwaterinstallaties. Als uw personeel of omstanders in aanraking komen met verneveld water, bestaat er een gevaar op legionellabesmetting.

Wettelijke verplichtingen aan proceswater

Hydroscope: proceswaterAls eigenaar van een proceswaterinstallatie moet u maatregelen nemen om het gevaar van legionellabesmetting te voorkomen. Hydroscope helpt u met een risicoanalyse, een beheersplan en de uitvoering daarvan.
Waterinstallaties voor bedrijfsprocessen vallen onder de Arbowet. U als eigenaar van een waterinstallatie bent verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen tegen legionellagroei. Het Arbo-Informatieblad AI32 schrijft een risicoanalyse en beheersplan voor.

Beheersplan voor proceswater

De adviseurs van Hydroscope kunnen de risicoanalyse en het beheersplan  voor u opstellen volgens de Arbonorm AI32. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij het uitvoeren van beheersmaatregelen. Zo blijft uw proceswater vrij van legionella.