Omdat we de beste willen zijn

Hydroscope wordt als één van de beste installatie-adviesbureau's van Nederland beschouwd. We willen daarom voorop blijven lopen in kwaliteitsmanagement. Zo bent u als klant verzekerd van optimale dienstverlening.

Bedrijfscertificering

KIWA ISO 9001Het kwaliteitsmanagementsysteem van Hydroscope is al jaren ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij optimaliseren onze processen en dienstverlening voortdurend. Zo beschikt Hydroscope over een gestroomlijnd klachten- en dienstenontwikkelingsproces. We streven naar een klanttevredenheid die minimaal met een 8 beoordeeld wordt. Ons doel is om uw verwachtingen te overtreffen.

  

Legionellapreventie

KIWA KOMO INSTAL BRL 6010Legionella kan levensbedreigend zijn. De wetgeving en drinkwaterinstallaties zijn complex. U wilt daarom zekergesteld zijn van effectief en onafhankelijk advies. Hydroscope is gecertificeerd conform BRL 6010. Hiermee voldoen wij aan de eisen uit het Waterleidingbesluit. Onze adviseurs zijn getraind op het gebied van legionellapreventie, drinkwaterinstallaties en monsterneming.

  

Monsterneming

RvA accreditatie NEN 6265 L554Het nemen en analyseren van watermonsters is secuur werk. Een klein foutje kan leiden tot een verkeerde monsteruitslag. Het Drinkwaterbesluit stelt dat watermonsters door een geaccrediteerde instelling genomen en geanalyseerd moeten worden. Hydroscope is geaccrediteerd (conform NEN-EN-ISO/IEC 17025) voor het nemen van legionellamonsters (conform NEN 6265) onder nummer L554 en besteedt de analyse van watermonsters uit aan RvA geaccrediteerde laboratoria.
Er zijn maar weinig adviesbureau's die de monsters zelf nemen. Veel adviesbureau's besteden dit namelijk aan het laboratorium uit. Door de monsterneming en het advies in één hand te houden, kunnen veel kosten bespaard worden. Er hoeft namelijk maar één keer iemand op de locatie langs te komen.
Buiten kostenbesparing valt er ook een betere kwaliteit te verwachten. Een adviseur is beter in staat te bepalen waar de monsters het beste genomen kunnen worden. Hij kent immers de installatie. Ook kan hij bij een normoverschrijding tot een gerichter advies komen. Hij heeft immers het monster zelf genomen.

Onderhoud brandslanghaspels

REOBKleine blusmiddelen, waaronder brandslanghaspels, moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Bij de controle wordt onder andere gelet op juist functioneren, toegankelijkheid, lekkage en aanduiding. Hydroscope is een REOB-erkend onderhoudsbedrijf. Het is uniek dat onze medewerker niet alleen controleert op brandveiligheidseisen, maar gelijktijdig de verzegeling en terugstroombeveiliging kan controleren. 

 

Veiligheid

KIWA VCA*Onze medewerkers krijgen regelmatig te maken met onveilige situaties, zoals op bedrijven- of bouwterreinen. Hydroscope is VCA-gecertificeerd. Al onze adviseurs beschikken over een VCA-certificaat en alle reguliere veiligheidsmiddelen. Ze kunnen daarom adequaat handelen bij onveilige situaties en dit tijdig signaleren.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Brabantse MilieufederatieHydroscope wil een voorbeeldrol binnen haar branche vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hydroscope heeft zich daarom aangesloten bij het "duurzaam herkend" keurmerk van de Brabantse Milieufederatie. Hydroscope is het eerste bedrijf met een twee-sterren-beoordeling. Hydroscope blinkt uit in de omgang met klanten, bijdrage aan de samenleving en personeelsmanagement. Lees hier ons duurzaamheidsverslag