Als gebouwbeheerder van een gemeente heeft u te maken met tientallen objecten met honderden meters leidingmateriaal die drinkwater beschikbaar stellen.

Het beschikken over goed drinkwater lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er kan veel misgaan in de binneninstallatie: de druk kan vervallen, er kunnen lekkages ontstaan, water kan opwarmen en er kan legionella-groei optreden.

Hydroscope ondersteunt tientallen gemeenten door heel bij het beheer van hun drinkwaterinstallatie. Met WaterTotaalBeheer bent u in staat de werkzaamheden op afstand te volgen en overzicht te houden over alle locaties. De werkzaamheden worden gespecificeerd in rekening gebracht.