Als gebouwbeheerder van een onderwijsinstelling heeft u te maken met honderden meters leidingmateriaal die het drinkwater tot aan uw collega’s en studenten brengen.

Het beschikken over goed drinkwater lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er kan veel misgaan in de binneninstallatie. De druk kan vervallen, er kunnen lekkages ontstaan, water kan opwarmen en er kan legionella-groei optreden.

De normen "Gymnastieklokaal - kleed- en doucheruimte" en "Schoolgebouw - sanitaire voorzieningen" in de Arbocatalogus-VO schrijven voor dat scholen moeten voldoen aan haar zorgplicht teneinde deugdelijk drinkwater beschikbaar te stellen. Een aantal praktische maatregelen moeten genomen worden om legionellagroei te voorkomen.

Hydroscope ondersteunt tientallen scholen en onderwijsinstellingen door heel Nederland bij het beheer van hun drinkwaterinstallatie. We voeren al jaren werkzaamheden uit voor de grote universiteiten, maar bedienen ook kinderdagverblijven.