Water is voor de recreatiesector essentieel. Niet alleen wordt water gebruikt voor consumptie. Ook voor recreatie, reiniging en het blussen van brand moeten grote hoeveelheden water beschikbaar zijn.

Als eigenaar van een hotel, vakantiepark, zwembad of recreatiepark heeft u soms te maken met kwetsbare klanten . Het is daarom van belang dat uw waterkwaliteit en –veiligheid op orde is.

Hydroscope ondersteunt tientallen  vakantieparken, campings, hotels en bed-and-breakfasts bij het beheren van hun drinkwaterinstallatie. Onze adviseurs wonen en werken in heel Nederland. Daarom hanteren wij scherpe tarieven. We werken pragmatisch en gaan voor u op zoek naar de goedkoopste oplossing. Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden houden we rekening met seizoenspieken en hebben we oog voor het comfort van uw gasten.