Als woningbouwvereniging heeft u te maken met honderden meters leidingmateriaal om drinkwater tot aan uw klanten te brengen.

Vaak bent u niet enkel verantwoordelijk voor het leidingnet tussen de aansluiting van het drinkwaterbedrijf en de bewoners. Ook draagt u de verantwoordelijkheid voor de installatie binnen woningen. Er kan veel misgaan: de druk kan wegvallen, er kunnen lekkages ontstaan, water kan opwarmen en er kan legionellagroei optreden.

Hydroscope ondersteunt tientallen  woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren en vastgoedbedrijven bij het beheer van hun drinkwaterinstallatie. WaterTotaalBeheer zorgt ervoor dat u werkzaamheden op afstand kunt volgen en overzicht heeft over al uw locaties. Desgewenst maken onze adviseurs zelf afspraken met bewoners. De werkzaamheden worden gespecificeerd in rekening gebracht.