Zorginstellingen hebben een belangrijke rol te vervullen in het beschikbaar stellen van kwalitatief goed drinkwater aan hun klanten.

Er zit vaak een lang traject tussen inname van water en consumptie. Als eigenaar van de collectieve drinkwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Cliënten zijn extra kwetsbaar voor bacteriën als legionella, E-coli en Pseudomonas. Het binnenklimaat in zorginstellingen is vaak warm, wat een extra risico vormt voor opwarming van en daarmee bacteriegroei in drinkwaterleidingen. Door waterbesparing neemt de watervraag af en ontstaat stilstaand water in de leidingen.

Hydroscope ondersteunt honderden ziekenhuizen, verzorgingshuizen en opvangcentra in heel Nederland bij het beheer van hun drinkwaterinstallatie. Onze adviseurs zijn gediplomeerd en integer. Ook zijn zij bekend met de HKZ-certificering en infectiepreventie-richtlijnen. U kunt ons ook ’s avonds of ’s nachts inschakelen zodat de overlast van ons werk tot een minimum wordt beperkt.