26-01-2012

Accreditatie

Hydroscope is als één van de eerste adviesbureau's geaccrediteerd (L554) voor het nemen van legionellamonsters conform NEN 6265.

Hydroscope is als één van de eerste adviesbureau's geaccrediteerd (L554) voor het nemen van legionellamonsters conform NEN 6265.

Over accreditatie

Het Drinkwaterbesluit stelt dat watermonsters genomen en geanalyseerd moeten worden door NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde laboratoria. Het nemen en analyseren van watermonsters is een secuur proces. De minste of geringste afwijking kan leiden tot verkeerde analysecertificaten. Door het proces te laten accrediteren hebben klanten meer zekerheid dat het proces secuur is opgevolgd. Het proces wordt namelijk regelmatig intern en door de Raad voor Accreditatie geaudit.

Historie

Hydroscope laat al jaren de monsters analyseren door een geaccrediteerd laboratorium. Hydroscope neemt de monsters zelf. Met de aankondiging van het Drinkwaterbesluit was het geruime tijd onduidelijk of het nemen van watermonsters ook onder accreditatie plaats moest gaan vinden. Het Drinkwaterbesluit van 1 juli 2011 heeft hier duidelijkheid in verschaft en Hydroscope heeft direct het accreditatieproces gestart. We zijn daarom zeer trots dat we zo snel het traject doorlopen hebben.

Voordeel voor de klant

Er zijn maar weinig adviesbureau's die de monsters zelf nemen. Veel adviesbureau's besteden dit namelijk aan het laboratorium uit. Door de monsterneming en het advies in één hand te houden, kunnen veel kosten bespaard worden. Er hoeft namelijk maar één keer iemand op de locatie langs te komen.
 
Buiten kostenbesparing valt er ook een betere kwaliteit te verwachten. Een adviseur is beter in staat te bepalen waar de monsters het beste genomen kunnen worden. Hij kent immers de installatie. Ook kan hij bij een normoverschrijding tot een gerichter advies komen. Hij heeft immers het monster zelf genomen.
 

Toon nieuwsoverzicht