Het periodiek nemen en analyseren van legionellamonsters zorgt ervoor dat u weet of er legionellagroei plaatsvindt in uw drinkwaterinstallatie.

Passend advies bij legionellamonsters

Hydroscope neemt jaarlijks 20.000 legionellamonsters. De monsterneming wordt uitgevoerd door onze eigen adviseurs. Hierdoor kunnen wij beter een relevante steekproef bepalen en u direct  voorzien van een passend advies bij normoverschreiding. Tevens houdt u zo contact met uw adviseur en hij met uw installatie. Onze adviseur komt niet onaangekondigd langs, maar maakt zelf met u een afspraak voor het tijdstip dat het u het beste uitkomt.

Accreditatie voor legionellamonsters

Legionellamonster nemenHydroscope beschikt over accreditatie (L554) voor het nemen van legionellamonsters conform NEN 6265 voor drinkwater en conform ISO 11731 voor proceswater. Al onze adviseurs beschikken over een VCA-certificaat. Tijdens het nemen van het monster wordt ook de temperatuur van het water gecontroleerd. Zo controleren we direct of het water niet ongewenst opwarmt of afkoelt. U ontvangt na afloop niet alleen het analysecertificaat, maar ook een begeleidend schrijven. In het geval van een normoverschreiding ontvangt u een passend advies.

Legionellamonsters en bronopsporing

Hydroscope heeft ook kennis van nieuwe snelle detectiemethoden, zoals qPCR en immunofluorescentie. Hiermee kunnen wij u  binnen 24 uur een uitslag geven van uw legionellamonster. Daarnaast voert Hydroscope bronopsporing uit bij het constateren van legionellose.