Hydroscope wordt als één van de beste installatie-adviesbureau’s van Nederland beschouwd. We willen daarom voorop blijven lopen in kwaliteitsmanagement. Zo bent u als klant verzekerd van optimale dienstverlening.

Bedrijfscertificering

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Hydroscope is al jaren ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij optimaliseren onze processen en dienstverlening voortdurend. Zo beschikt Hydroscope over een gestroomlijnd klachten- en dienstenontwikkelingsproces. We streven naar een klanttevredenheid die minimaal met een 8 beoordeeld wordt. Ons doel is om uw verwachtingen te overtreffen

Legionellapreventie

Legionella kan levensbedreigend zijn. De wetgeving en drinkwaterinstallaties zijn complex. U wilt daarom zekergesteld zijn van effectief en onafhankelijk advies. Hydroscope is gecertificeerd conform BRL 6010. Hiermee voldoen wij aan de eisen uit het Waterleidingbesluit. Onze adviseurs zijn getraind op het gebied van legionellapreventie, drinkwaterinstallaties en monsterneming.

Monsterneming

Het nemen en analyseren van watermonsters is secuur werk. Een klein foutje kan leiden tot een verkeerde monsteruitslag. Het Drinkwaterbesluit stelt dat watermonsters door een geaccrediteerde instelling genomen en geanalyseerd moeten worden. Hydroscope is geaccrediteerd (conform NEN-EN-ISO/IEC 17025) voor het nemen van watermonsters, waaronder Legionella (conform NEN-EN-ISO 19458), onder nummer L554 en besteedt de analyse van watermonsters (conform NEN-EN-ISO 11731) uit aan RvA geaccrediteerde laboratoria.

Er zijn maar weinig adviesbureau’s die de monsters zelf nemen. Veel adviesbureau’s besteden dit namelijk aan het laboratorium uit. Door de monsterneming en het advies in één hand te houden, kunnen veel kosten bespaard worden. Er hoeft namelijk maar één keer iemand op de locatie langs te komen.

Buiten kostenbesparing valt er ook een betere kwaliteit te verwachten. Een adviseur is beter in staat te bepalen waar de monsters het beste genomen kunnen worden. Hij kent immers de installatie. Ook kan hij bij een normoverschrijding tot een gerichter advies komen. Hij heeft immers het monster zelf genomen.

Beheer en onderhoud drinkwaterinstallaties

Hydroscope biedt klanten de mogelijkheid om het beheer van de gehele installatie te verzorgen en is als enige bedrijf in Nederland gecertificeerd conform BRL 6000-08C. Bij het sluiten van een all-in onderhoudscontract houden wij uw installatie in topconditie en zorgen we ervoor dat u aan de wettelijke eisen voldoet. De certificering gaat onder andere in op spoelwerkzaamheden, keerklepcontrole en reparatiewerkzaamheden. Ons digitale beheersplan is een belangrijke basis voor de certificering. Met ons online beheersplan plannen we werkzaamheden in en registreren we de bevindingen in een logboek. Klanten hebben de mogelijkheid om bijzonderheden en storingen te melden. We houden een overzicht bij van alle openstaande acties. De certificering is geen wettelijke verplichting, maar zorgt wel voor kwaliteitsborging. Hydroscope is sinds enkele jaren door KIWA gecertificeerd.

Onderhoud brandslanghaspels

Kleine blusmiddelen, waaronder brandslanghaspels, moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Bij de controle wordt onder andere gelet op juist functioneren, toegankelijkheid, lekkage en aanduiding. Hydroscope is een REOB-erkend onderhoudsbedrijf. Het is uniek dat onze medewerker niet alleen controleert op brandveiligheidseisen, maar gelijktijdig de verzegeling en terugstroombeveiliging kan controleren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hydroscope wil een voorbeeldrol binnen haar branche vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hydroscope heeft zich daarom aangesloten bij het “duurzaam herkend” keurmerk van de Brabantse Milieufederatie. Hydroscope is het eerste bedrijf met een twee-sterren-beoordeling. Hydroscope blinkt uit in de omgang met klanten, bijdrage aan de samenleving en personeelsmanagement. Lees hier ons duurzaamheidsverslag.

Veiligheid

Onze medewerkers krijgen regelmatig te maken met onveilige situaties, zoals op bedrijven- of bouwterreinen. Hydroscope is VCA-gecertificeerd. Al onze adviseurs beschikken over een VCA-certificaat en alle reguliere veiligheidsmiddelen. Ze kunnen daarom adequaat handelen bij onveilige situaties en dit tijdig signaleren.

Klachtenprocedure

Wij proberen u zo goed mogelijk te bedienen. Helaas lukt dit niet altijd probleemloos, maar van fouten willen we leren. Uw feedback is belangrijk en maakt ons steeds beter te maken.

Na verzending van uw klacht ontvangt u een bevestiging. Onze kwaliteitsmanager wijst een objectieve interne beoordelaar aan. Wij beoordelen uw klacht zo spoedig mogelijk. We analyseren de oorzaak en de omvang van de klacht. Binnen twee weken mag u een oordeel en oplossing verwachten. Mocht de klacht door complexiteit niet binnen twee weken op te lossen zijn, ontvangt u een planningsvoorstel.

Mocht u het niet eens zijn met onze klachtenafhandeling kunt u verdere stappen ondernemen. Afhankelijk van de dienst kunt u over Hydroscope een melding maken bij de hierboven beschreven certificeringsinstelling. Op de dienstverlening van Hydroscope is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd bij de rechtbank in Breda.

Klacht melden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten