Duurzaamheid is voor ons geen vastomlijnde, op zichzelfstaande ambitie, maar loopt als een groene draad door ons werk heen. Hydroscope is maatschappelijk betrokken. Met onze kennis en expertise steunen wij verschillende initiatieven. Samen met onze klanten bouwen wij aan een groenere toekomst. Dit lukt alleen als we duurzaamheid breed verankeren binnen de organisatie. We zijn er dan ook trots op dat we sinds 2023 gecertificeerd zijn op niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In ons MVO jaarverslag tonen we aan dat we als organisatie blijven werken aan een ijzersterk MVO-beleid.

People

Hydroscope is een van de drie dochterondernemingen van Rehydro. Bij Rehydro werkt een bijzondere groep mensen. Stuk voor stuk bevlogen professionals. Vooral onze combinatie van kennis en ervaring in de watertechniek, energietechniek, automatisering, installatietechniek en laboratoriumtechniek is uniek.

Planet

Komend decennium is een radicale verandering in water- en energiegebruik nodig om de toekomst zeker te stellen. We zullen bewuster omgaan met onze bronnen. Onze diensten mogen geen afbreuk doen aan het milieu. Ook willen we gedurende onze bedrijfsvoering zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten.

Profit

Wij streven naar continuïteit en ontwikkeling van de organisatie en proberen op onze manier bij te dragen aan het economisch systeem, en dan met name de lokale economie en bedrijvigheid.

MVO Prestatieladder

 

 

Sinds 2023 is Hydroscope (Rehydro) gecertificeerd op niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Dit is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het biedt een leidraad voor het invoeren en toepassen van een MVO-managementsysteem. Het maakt onze inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar en effectief, zoals ook terug te zien in onze MVO doelstellingen.

Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte staat mensen bij die getroffen zijn door de legionellabacterie. Onze kennis is waardevoller van financiële sponsoring. De stichting is in 1999, vlak na de grote legionella-uitbraak in Bovenkarspel, opgericht. In de afgelopen jaren heeft de stichting veel expertise opgedaan en heeft ze honderden mensen bijgestaan.

Onze kennis is waardevoller dan financiële sponsoring. De stichting licht zo dicht bij ons werkgebied dat Hydroscope, bij uitzondering, regelmatig financiële steun betuigd.

ISSO partner

ISSO is het kennisinstituut voor de installatiebranche. Ze heeft vele publicaties uitgebracht over legionellapreventie. ISSO voorziet in de legionellavraagbaak waar professionals met specifieke vragen terecht kunnen. In de afgelopen jaren zijn honderden professionals door ISSO getraind.

Hydroscope is partner van ISSO. Wij schrijven regelmatig mee aan publicaties. Hydroscope helpt ISSO met specifieke marktvraagstukken.

ISSO partner

ENVAQUA

ENVAQUA is de branchevereniging voor leveranciers in de water- en milieusector. Zo beschikt de vereniging over een werkgroep legionellapreventie. De werkgroep, waar Hydroscope deel van uitmaakt, onderhoudt contacten met overheden en kennisinstellingen. De branchevereniging is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, voert onderzoek uit en geeft voorlichting.

Social Return

Als Hydroscope zijnde geven wij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we het echt willen en de waarde hiervan inzien. Wij willen onze inzet zichtbaar en meetbaar maken. Eén aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze bijdrage leveren aan Social Return. Wij zullen onze contacten en afspraken met Prins Heerlijk en ROC’s gaan inzetten om onze Social Return vorm te geven.

Ronald McDonald Kinderfonds

Hydroscope heeft al jaren een band met Ronald McDonald Kinderfonds. Ze verrichten ongelooflijk belangrijk werk voor zieke kinderen en hun familie. Hydroscope geeft kosteloos advies over drinkwaterinstallaties bij een aantal Ronald McDonald Kinderhuizen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten