Hydroscope is maatschappelijk betrokken. Met onze kennis en expertise steunen wij verschillende initiatieven. Hierbij een aantal voorbeelden.

Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte staat mensen bij die getroffen zijn door de legionellabacterie. Onze kennis is waardevoller van financiële sponsoring. De stichting is in 1999, vlak na de grote legionella-uitbraak in Bovenkarspel, opgericht. In de afgelopen jaren heeft de stichting veel expertise opgedaan en heeft ze honderden mensen bijgestaan.

Onze kennis is waardevoller dan financiële sponsoring. De stichting licht zo dicht bij ons werkgebied dat Hydroscope, bij uitzondering, regelmatig financiële steun betuigd.

ISSO partner

ISSO is het kennisinstituut voor de installatiebranche. Ze heeft vele publicaties uitgebracht over legionellapreventie. ISSO voorziet in de legionellavraagbaak waar professionals met specifieke vragen terecht kunnen. In de afgelopen jaren zijn honderden professionals door ISSO getraind.

Hydroscope is partner van ISSO. Wij schrijven regelmatig mee aan publicaties. Hydroscope helpt ISSO met specifieke marktvraagstukken.

ISSO partner

ENVAQUA

ENVAQUA is de branchevereniging voor leveranciers in de water- en milieusector. Zo beschikt de vereniging over een werkgroep legionellapreventie. De werkgroep, waar Hydroscope deel van uitmaakt, onderhoudt contacten met overheden en kennisinstellingen. De branchevereniging is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, voert onderzoek uit en geeft voorlichting.

Social Return

Als Hydroscope zijnde geven wij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we het echt willen en de waarde hiervan inzien. Wij willen onze inzet zichtbaar en meetbaar maken. Eén aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze bijdrage leveren aan Social Return. Wij zullen onze contacten en afspraken met Prins Heerlijk en ROC’s gaan inzetten om onze Social Return vorm te geven.

Ronald McDonald Kinderfonds

Hydroscope heeft al jaren een band met Ronald McDonald Kinderfonds. Ze verrichten ongelooflijk belangrijk werk voor zieke kinderen en hun familie. Hydroscope geeft kosteloos advies over drinkwaterinstallaties bij een aantal Ronald McDonald Kinderhuizen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten