Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie wilt u zekergesteld zijn van goed advies over legionellapreventie. BRL 6010 stelt certificeringseisen aan adviesbureau’s. Door voor een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau te kiezen voldoet u aan de wettelijke eisen en kiest u voor kwaliteit.

BRL 6010

Hydroscope en BRL 6010

Hydroscope behoorde tot de eerste lichting bedrijven die in 2009 een certificaat verkregen. BRL 6010 vormt een belangrijke basis voor het advies van Hydroscope. Hydroscope legt de lat echter hoger door onafhankelijkheid na te streven, haar adviseurs in kennis voorop te laten lopen en klanten te begeleiden bij het uitvoeren van beheer. Op de pagina over legionellapreventie kunt u meer lezen over onze dienstverlening.

Legionellabeheersplan en BRL 6010

De nationale beoordelingsrichtlijn 6010 stelt eisen aan het legionellabeheersplan. Zo moet het beheersplan de volgende informatie bevatten:

  • Tekeningen of beschrijving van de installatie
  • Gegevens van leidingen en toestellen
  • Herkomst, aard en kwaliteit van het water
  • Uitkomsten van de legionellarisicoanalyse
  • Beheersmaatregelen en instructie
  • Plan voor legionellabemonstering
  • Het voorkomen van verbrandingsrisico
  • Te nemen maatregelen bij normoverschrijding van legionella

De beoordelingsrichtlijn stamt uit 2006 en verwijst nog naar het Waterleidingbesluit. Sinds 2011 is deze vervangen door het Drinkwaterbesluit. Het Drinkwaterbesluit stelt ook eisen aan het legionellabeheersplan. Deze eisen komen grotendeels overeen met de eisen uit BRL 6010.

Eisen aan BRL 6010 gecertificeerde adviesbureau’s

Aan adviesbureaus, zoals Hydroscope, wordt door de BRL 6010 ook eisen gesteld.. Hierbij moet worden gedacht aan de vakbekwaamheid van de adviseurs, geheimhouding, klachtenmanagement, de te gebruiken meetmiddelen en collegiale toetsing. Het adviesbureau wordt jaarlijks extern ge-audit.

BRL 6010 in de wet

Voor prioritaire installaties is het verplicht om een legionellarisicoanalyse en -beheersplan op te stellen. Het Drinkwaterbesluit §4.2 stelt dat dit door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau dient te gebeuren. Ook de keuze voor electrochemisch beheer moet door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau onderbouwd worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten