Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie wilt u zekergesteld zijn van goed advies over legionellapreventie. BRL 6010 stelt certificeringseisen aan adviesbureau’s. Wanneer u voor een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau kiest voldoet u aan de wettelijke eisen en kiest u voor kwaliteit.

BRL 6010

Legionellabeheersplan

Een goed legionellabeheersplan legt een gebouweigenaar op een begrijpelijke manier uit wat ze moet doen om hun drinkwaterinstallatie veilig te maken en te houden. Zo is bij een goed beheersplan gelet op kosten en effectiviteit van maatregelen. Het Drinkwaterbesluit en de nationale beoordelingsrichtlijn 6010 stellen eisen aan het legionellabeheersplan. Zo bevat het beheersplan de volgende informatie:

 • Tekeningen of beschrijving van de installatie
 • Gegevens van leidingen en toestellen
 • Herkomst, aard en kwaliteit van het water
 • Uitkomsten van de legionellarisicoanalyse
 • Beheersmaatregelen en instructie
 • Plan voor legionellabemonstering
 • Het voorkomen van verbrandingsrisico
 • Te nemen maatregelen bij normoverschrijding van legionella

De beoordelingsrichtlijn stamt uit 2006. Recent is de BRL 6010 grondig ge-update. Zo is er een model hoofdstukindeling voorgeschreven. Beheersplannen zijn hierdoor beter leesbaar en onderling vergelijkbaar.

Legionellarisicoanalyse

Eerst worden alle legionellarisico’s in kaart gebracht, voordat een goed beheersplan kan worden opgesteld. Ook hier zijn eisen aan gebonden. Zo wordt ieder installatieonderdeel beschreven en op risico’s worden beoordeeld. In de BRL 6010 wordt onderscheid gemaakt tussen een beperkte en uitgebreide risicoanalyse. Een beperkte risicoanalyse is voor installaties met slechts enkele vernevelende tappunten. U mag van een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau verwachten dat u hierover juist wordt geïnformeerd.

De adviseur beoordeelt de tekeningen. Ieder installatieonderdeel (component) wordt op legionellarisico ingeschat. Gegevens, zoals leidingmateriaal en isolatie, worden vastgelegd en er worden temperatuurmetingen uitgevoerd. Zo wordt er gelet op hotspots, dode leidingdelen en juist afgestelde warmwatertoestellen.

Per hoofdfunctie, zoals koudwaterleidingnet, warmwaterbereiding of toestellen, wordt een samenvatting gemaakt. De risicoanalyse vormt dus de input voor het beheersplan en wordt als bijlage opgenomen.

Adviseur

Een installatie beoordelen is vakwerk. Minstens zo belangrijk is het uitbrengen van begrijpelijk advies. Een adviseur heeft dus veel kennis en vaardigheden nodig:

 • Kennis over legionellabacteriën en de gezondheidsrisico’s is vereist.
 • De wet- en regelgeving moet bekend zijn. Daarnaast staan heel veel eisen vastgelegd in normen en richtlijnen.
 • Technisch inzicht is nodig. Een goede adviseur moet zich bijvoorbeeld wegwijs kunnen maken in een enorme brei aan leidingen.
 • Beschikbare (alternatieve) technieken moeten bekend zijn.
 • Het opnemen van een installatie is secuur werk en vergt accuratesse.
 • Oplossingsgericht denken.
 • Risico’s en maatregelen begrijpbaar en overtuigend overbrengen aan de opdrachtgever.
 • De adviezen juist op schrift zetten.

Per 2019 is er een examen en certificeringsplicht voor legionellapreventieadviseurs. Hydroscope leidt haar adviseurs zelf op. Het vergt namelijk jaren ervaring om goede beheersplannen te kunnen maken. Hydroscope heeft meer dan 15 adviseurs in dienst en huurt geen externen in. Zowel de risiconalyse als het beheersplan worden door dezelfde persoon opgesteld.

Eisen aan BRL 6010 gecertificeerde adviesbureau’s

Aan adviesbureaus, zoals Hydroscope, wordt door de BRL 6010 ook eisen gesteld. Hierbij moet worden gedacht aan geheimhouding en klachtenmanagement. Daarnaast moet de organisatie een projectdossier bijhouden met alle uitgevoerde risicoanalyses en opgestelde beheersplannen. Documenten moeten minimaal 10 jaar worden bewaard. De gebruikte thermometers worden jaarlijks gecontroleerd. Om te controleren of dit allemaal gebeurt, wordt het adviesbureau jaarlijks extern ge-audit.

Hydroscope behoorde tot de eerste lichting bedrijven die in 2009 een certificaat verkregen. BRL 6010 vormt een belangrijke basis voor het advies van Hydroscope. Hydroscope legt de lat echter hoger door onafhankelijkheid na te streven, haar adviseurs in kennis voorop te laten lopen en klanten te begeleiden bij het uitvoeren van beheer. Op de pagina over legionellapreventie kunt u meer lezen over onze dienstverlening.

BRL 6010 in de wet

Voor prioritaire installaties is het verplicht om een legionellarisicoanalyse en -beheersplan op te stellen. Het Drinkwaterbesluit §4.2 stelt dat dit door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau dient te gebeuren. Ook de keuze voor electrochemisch beheer moet door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau onderbouwd worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe.

Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een video gemaakt over legionellapreventie.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten