Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen of uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Algemeen

Hydroscope B.V. (hierna: ‘Hydroscope’, ‘wij’ of ‘ons’) streeft ernaar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Hydroscope stelt via haar websites en applicaties, waaronder www.hydroscope.nl, www.watertotaalbeheer.nl (hierna: ‘websites’) en via mobiele en webapplicaties (hierna: ‘software’) informatie beschikbaar over de producten en diensten die Hydroscope aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot het afhandelen van taken uit Watertotaalbeheer. Hydroscope wil transparant zijn in de wijze waarop zij omgaat met aan haar ter beschikking gestelde gegevens door de gebruiker (hierna ook: ‘bezoeker’, ‘klant’ of ‘u’). In dit Privacystatement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Hydroscope de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden.

Naam en contactgegevens:

Hydroscope B.V.
Minervum 7181
4817 ZN Breda
Tel. 076 572 7787

Gegevens en wijze van verwerking

Hydroscope verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens, waaronder het e-mailadres van klanten. Daarnaast kan de gebruiker een Watertotaalbeheer account laten aanmaken waarvoor gegevens worden verzamelt ter identificatie van de specifieke gebruiker.

De software maakt enkel gebruik van de locatie voor het bepalen van de componenten. Het gebruik van locatiegegevens kan worden uitgeschakeld in het instellingenmenu van het eigen apparaat. Het is mogelijk dat de software dan niet meer volledig functioneert.

Hydroscope verzamelt IP-adressen ten behoeve van de foutopsporing en voor onderzoek van het gebruik van de websites en software. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens op grond waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Hydroscope zal niet meer gegevens verzamelen dan zij noodzakelijk acht om de opdracht of overeenkomst uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Doel

Gegevens worden op de eerste plaats verwerkt teneinde producten, waaronder maar niet beperkt tot uitvoeren en invullen van taken van componenten en de diensten van Hydroscope te optimaliseren. Tevens worden gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van klanten voor updates en ontwikkelingen van Hydroscope en/of aan haar gelieerde diensten, websites of software.

Bewaren gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doelen. E-mailadressen die zijn verkregen voor het aanmaken van een account voor de websites of software worden bewaard gedurende het bestaan van het account.

Cookies

Voor het gebruik van de websites wordt gebruik gemaakt van cookies.

Bij het bezoeken en/of gebruiken van de websites worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier kan Hydroscope het gebruik van haar websites optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Hydroscope.

Derden

Gegevens worden nooit doorgegeven aan adverteerders of derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst.

Hydroscope stelt de verkregen gegevens enkel ter beschikking aan derden indien:

Hydroscope hiertoe wettelijk wordt verplicht;
Het instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van een productaankoop betreft;
Dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of klant, dan wel de rechten van Hydroscope te beschermen;
Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker of klant.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De website kan tevens links naar websites van derden bevatten. Hydroscope is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de manier waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

Rechten

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop Hydroscope binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal Hydroscope maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze voorwaarden of de bescherming van uw gegevens door Hydroscope kunt u reageren via de pagina “contact” op de website.

Wijzigingen

Hydroscope behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacystatement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen.

Breda, februari 2021

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten