Bij verschillende industriële of agrarische processen wordt gewerkt met microbiologie. Denk bijvoorbeeld aan afvalwaterzuiveringen, koelprocessen, afvalverwerking of intensieve veehouderij. Sommige bacteriën, virussen of schimmels zijn schadelijk voor de gezondheid. Hydroscope voert onderzoek uit naar de verspreiding bio-aerosolen. Daarvoor beschikken we over specialistische meetapparatuur.

Zo brengen we verspreiding van bio-aerosolen in kaart

Regelgeving voor biologische agentia

Biologische agentia wordt zowel beschreven in de Arbowetgeving als Wet milieubeheer. Arbo-informatieblad 09 beschrijft hoe u werknemers kunt beschermen tegen biologische agentia. Vanuit de zorgplicht in de Wet milieubeheer moet u voorkomen dat omwonenden ziek worden van uw installatie.

Drie stappen

Om de verspreiding van bio-aerosolen in kaart te brengen, werkt Hydroscope in drie stappen:

  1. Luchtanalyse: We zuigen lucht boven de emissiebron aan en analyseren dit op bacteriën, virussen en schimmels.
  2. Aerosolmeting: Met een aerosolmeter meten we het aantal deeltjes wat uit de emissiebron vrijkomt.
  3. Simulatie verspreiding: De uitslag van de aerosolmeting gebruiken we voor een simulatiemodel waarmee we kunnen bepalen tot hoever de emissie zich verspreidt.

Luchtanalyse

Hydroscope werkt met zeer gespecialiseerde apparatuur voor luchtbemonstering. De kunst is om zoveel mogelijk virusdeeltjes, bacteriën en schimmels uit de lucht op te vangen. De deeltjes worden door een cycloon vanuit de lucht naar buiten geslingerd en opgevangen in een vloeistof. De vloeistof wordt vervolgens op het laboratorium geanalyseerd. We kunnen het monster generiek analyseren of specifiek op zoek gaan naar bijvoorbeeld Legionella, COVID, E-coli, Hepatitis of Pseudomonas. Ook endtoxinen (celbestanddelen) worden desgewenst geanalyseerd. De laboratorium-uitslag geeft aan hoeveel deeltjes per kuub lucht zijn gevonden.

We kunnen verschillende metingen uitvoeren, variërend van een steekmonster tot een langdurige meting.

Aerosolmeting

Aerosolen zijn kleine deeltjes die bijvoorbeeld vanuit industriële processen vrijkomen. Dit kan gaan om stofdeeltjes of minuscule waterdruppeltjes. Deze deeltjes kunnen micro-organismen bevatten. Door het uitvoeren van een optische meting kunnen we meten hoeveel deeltjes er uit een proces vrijkomen. Niet alleen het aantal deeltjes wordt in kaart gebracht, maar ook de grootte van de deeltjes. De deeltjesgrootte is bepalend voor de afstand die door de lucht kan worden afgelegd of de mate waarin ze de longen van een mens kunnen bereiken.

Hydroscope beschikt over een mobiele aerosolmeter waarmee we eenvoudig meerdere metingen op één dag kunnen uitvoeren.

Simulatie van aerosolverspreiding

Met een simulatiemodel berekent Hydroscope tot hoever aerosoldeeltjes neerslaan in de omgeving. Bio-aerosolen kunnen zich kilometers ver door de lucht verspreiden. Naarmate de afstand van de emissiebron groter wordt, neemt de concentratie in de lucht over het algemeen af. Hydroscope werkt met een simulatiemodel gebaseerd op het gaussisch pluimmodel. Het model houdt rekening met weersomstandigheden.

Voor veel biologische agentia is de dosis-effect-relatie onbekend. Dit maakt het lastig het risico van biologische agentia exact in te schatten. Met onze metingen krijgt u echter wel een goed beeld.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten