Voor proceswaterinstallaties gelden andere regels dan voor drinkwaterinstallaties. Bij industriewater zijn de Arbowet en de Wet milieubeheer leidend. Ook worden vanuit de Drinkwaterwet via de NEN 1006 normen en Waterwerkbladen strenge eisen gesteld aan de koppeling tussen drink- en proceswater.  De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplichtigbepaling die ook van toepassing is op legionellapreventie. Het Activiteitenbesluit verplicht beheerders van natte koeltorens om een risicoanalyse uit te voeren.

Referentie

Odfjell

Odfjell is een bedrijf in de Botlek waar olieproducten en (petro)chemicaliën worden opgeslagen voor klanten en van daaruit worden getransporteerd…

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Bij het gebruik van de website zonder een voorkeur aan te geven gaan we er van uit dat je akkoord gaat met de cookies.

Sluiten