In Nederland hebben verschillende mensen Legionellose opgelopen door een afvalwaterzuivering. Er is toenemende aandacht voor legionellapreventie. Bij Hydroscope bent u aan het juiste adres voor het uitvoeren van een legionellarisico-analyse en het opstellen van een legionellabeheersplan.

Wij helpen u naar een veilige afvalwaterzuivering

Wettelijke verplichtingen aan afvalwater

Volgens de Wet Milieubeheer heeft u een zorgplicht om te voorkomen dat mensen ziek worden van legionella uit uw afvalwaterzuivering. De omgevingsdienst kan, indien er mensen dreigen ziek te worden, aanvullende maatregelen opleggen. Aangemerkt als ongewoon voorval zal de omgevingsdienst een voornemen tot last onder dwangsom opleggen. Daarnaast kan de omgevingsdienst op basis van de Wabo de omgevingsvergunning wijzigen. Hiervoor is het ministerie van I&W voornemens legionellapreventiemaatregelen in een AMvB op te nemen.

Risicoanalyse voor afvalwater

Hydroscope beschikt over specialistische kennis en apparatuur om het legionellarisico op uw zuivering vast te stellen. Zo zijn we in staat om aerosolen te meten en de verspreiding hiervan te simuleren. Middels kansberekeningen maken we inzichtelijk wat de risico’s zijn ten opzichte van andere zuiveringen.

Een risico-analyse bevat de volgende onderdelen:

 • een risicoinschatting gelet op de kwaliteit van het water, de temperatuur en het soort beluchting;
 • een beschrijving van de bedrijfsvoering van de biologische zuivering;
 • een inschatting van de effectiviteit van de reeds getroffen maatregelen;
 • een inschatting van het verspreidingsrisico gelet op de beluchting, het effluent en slipafvoer.

Beheersplan voor afvalwater

Op basis van de risico-analyse stellen wij een overzichtelijk beheersplan op. Het beheersplan is praktisch ingericht en voldoet aan de eisen van de omgevingsdienst. Het bevat de volgende onderdelen:

 • een tekening of schema met de actuele indeling van de biologische
  (afval)waterzuivering;
 • een beschrijving van de juiste en veilige werking van de biologische
  (afval)waterzuivering;
 • een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de biologische
  (afval)waterzuivering met betrekking tot de aanwezigheid van Legionella;
 • een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische
  parameters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën;
 • een monitoringsplan met daarin de monsternameplaatsen (zowel water als lucht), monsternamefrequentie en de analysemethode (NEN 11731 matrix C);
 • een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij onderhoud en calamiteiten;
 • een logboek waarin de resultaten van controles en emissiemetingen worden vastgelegd.

Stappenplan

Hydroscope heeft veel ervaring met legionellapreventiemaatregelen. Zo kunnen wij u advies geven bij het bepalen van de juiste overkapping. Wij stellen voor u een passend stappenplan op, bestaande uit:

 • nader onderzoek naar de groeifactoren en bronaanpak;
 • een opsomming van mogelijkheden om aerosolverspreiding te reduceren;
 • technische maatregelen om legionella in het effluent te verminderen;
 • een meetprogramma om de effectiviteit van de maatregelen vast te stellen.

Luchtmonster

Wilt u een belafspraak? Laat hier uw telefoonnummer achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

Bel me terug

Wilt u meer inzicht in de kosten? Vraag dan hier een offerte aan inclusief uitgebreide toelichting.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten