Odfjell

Odfjell is een bedrijf in de Botlek waar olieproducten en (petro)chemicaliën worden opgeslagen voor klanten en van daaruit worden getransporteerd naar klanten.

De vlag van Hydroscope

In oktober 2003 is Hydroscope door de heer B. Hartog van Odfjell benaderd om een risicoanalyse uit te voeren van de drinkwaterinstallaties bij Odfjell. De reden dat Odfjell deze vraag bij Hydroscope heeft weggelegd, is dat Odfjell de risico’s met betrekking tot legionella in kaart gebracht wilde hebben.

Tijdens dit onderzoek hebben adviseurs van Hydroscope watermonsters genomen en deze ter analyse aangeleverd bij een geaccrediteerd laboratorium.

Na analyse bleek dat in bijna alle monsters een veel hoger aantal legionellabacteriën aanwezig was, dan de daarvoor vastgestelde norm. In samenspraak met de directie van Odfjell, de ARBO-arts en Hydroscope zijn alle werknemers tijdens een bijeenkomst door een adviseur van Hydroscope ingelicht over de gevolgen en de risico’s.

De adviseur van Hydroscope heeft uitgelegd:

  • Wat Hydroscope bij Odfjell gedaan heeft;
  • Hoe de situatie met douchefaciliteiten voor de medewerkers van Odfjell beheerst moet worden;
  • Hoe Odfjell samen met Hydroscope de besmetting ging bestrijden;
  • Hoe Odfjell na desinfectie om moet gaan met de drinkwaterinstallatie om problemen in de toekomst te voorkomen.

In samenwerking met de leiding van Odfjell is direct een dag vastgesteld waarop de desinfectie van het gehele drinkwatersysteem uitgevoerd werd. Door de goede voorbereiding en voorlichting aan het personeel, door zowel de directie van Odfjell als de adviseurs van Hydroscope, zijn geen stagnaties ontstaan in de werkzaamheden die uitgevoerd zijn.

Na de desinfectie van het drinkwatersysteem, bleek dat de genomen herhalingsmonsters in orde waren. Om te voorkomen dat in de toekomst het watersysteem weer besmet kan raken, is een plan van aanpak gemaakt. Het gehele drinkwaternet wordt volgens aanbevelingen van Hydroscope door middel van een beheersplan gewijzigd en onderhouden. Medewerkers van Odfjell kunnen zelf aan de hand van het plan van aanpak de werkzaamheden uitvoeren.

Adviseurs van Hydroscope verzorgen de periodieke monsterneming, zodat een eventuele kleine verhoging van legionellabacteriën direct bestreden kan worden.

De samenwerking tussen Odfjell en Hydroscope is voor Odfjell naar volle tevredenheid verlopen en dankzij de adviseurs van Hydroscope weet Odfjell hoe het watersysteem kan worden onderhouden en hoe gezorgd kan worden dat de kans op een besmetting zo klein mogelijk is, zodat iedereen veilig gebruik kan maken van de waterinstallatie.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten