Wanneer er in uw installatie een normoverschrijding aan legionellabacteriën is aangetroffen, bent u verplicht maatregelen te nemen. Echter de ene overschrijding is de andere niet. Daarom vindt u hier meer informatie over normoverschrijding en de daarbij behorende verplichtingen.

Gezondheidsrisico bij normoverschrijding legionella

Naast de gezondheidstoestand en de blootstellingsduur van het potentiële slachttoffer, is de hoogte van de normoverschrijding en de specificiteit van de bacterie van belang. 70% van de ziektegevallen wordt door legionella pneumophila serotype 1 veroorzaakt. Legionella pneumophila serotype 2-14 veroorzaakt 20% tot 30% van de ziektegevallen. Legionella non-pneumophila, wat het meeste voorkomt, veroorzaakt 2% tot 11% van de ziektegevallen.

Meldingsplicht bij een normoverschrijding legionella

Bij 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter drinkwater of meer is er sprake van een normoverschrijding legionella. Een kolonievormende eenheid is één enkele legionellabacterie of een klompje aan legionellabacteriën. Wanneer uw installatie tot een prioritaire installatie behoort, bent u verplicht om bij meer dan 1.000 KVE/L een melding te maken bij het ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Prioritaire locaties zijn locaties waar mogelijk mensen overnachten met een kwetsbare gezondheid, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, zwembaden, sauna’s en gevangenissen.

Een normoverschrijding kunt u melden bij inspectie ILenT. Het ministerie heeft een brochure gemaakt met de antwoorden op de meest gestelde vragen over legionella.

Normoverschrijding legionella verhelpen

De legionellabacteriën moeten worden bestreden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Spoelen: door de leidingen met grote hoeveelheden water te verversen kunnen kleine normoverschrijdingen vaak ge-elimineert worden.
  • Desinfectie: door thermische of chemische desinfectie worden de bacteriën gedood, maar blijft de voedingsbodem vaak achter.
  • Reiniging: door buiten desinfectie de leidingen ook grondig te reinigen, wordt de biofilm (voedingsbodem en beschermde omgeving) weg gehaald.

24 uur na een desinfectie moeten er opnieuw legionellamonsters genomen worden.

Het desinfecteren en reinigen van leidingen neemt de oorzaak van legionellagroei niet weg.

Daarom zijn er vaak aanvullende beheersmaatregelen of installatieaanpassingen nodig. Zo kan het zijn dat het water te lang stilstaat en het water ongewenst opwarmt. Hydroscope is met haar advies in staat om 92% van de gevallen de groei weg te nemen. Voor de overige 8% kijkt Hydroscope of dit met alternatieve technieken opgelost kan worden, zoals koper- zilver ionisatie.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten