04-01-2018

17 bevestigde bronnen van Legionella

Uit promotieonderzoek van Eri van Heijnsbergen blijkt dat er 32 reservoirs voor Legionellabacteriën bekend zijn. Hiervan zijn bij 17 bronnen voldoende bewijs geleverd dat het tot ziekte kan leiden.

Foto van een koeltoren

Promotieonderzoek

Eri van Heijnsbergen is op 20 december 2017 gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht. Ze heeft onderzoek gedaan naar alternatieve bronnen voor Legionella. Momenteel zijn er 62 legionellasoorten bekend en ongeveer de helft hiervan kan ziekte veroorzaken bij de mens. In 2016 zijn er 324 patiënten geregistreerd. Het overgrote deel hiervan zijn individuele ziektegevallen en zijn niet gerelateerd aan een cluster. Ondanks bronopsporing wordt zelden de bron achterhaald. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van alternatieve bronnen, zodat het brononderzoek kan worden geoptimaliseerd.

32 reservoirs, waarvan 17 bevestigde bronnen

Er zijn 32 reservoirs opgesomd waar legionella zich in kunnen bevinden. Als blootstelling aan legionellabacteriën uit een reservoir leidt tot infectie, wordt het een bron genoemd. Wanneer er voldoende bewijzen zijn die aantonen dat mensen door legionella uit het reservoir zijn geïnfecteerd, wordt het een bevestigde bron genoemd.

Potentiële legionellabron Bevestigde bron
Koeltorens Ja
Whirlpools Ja
Potgrond/compost Ja
Baden Ja
Fonteinen Ja
Afvalwater(zuiveringen) Ja
Luchtbevochtigers Ja
IJs/ijsmachines Ja
Mistmachines Ja
Airconditioningsystemen Ja
Bronwater Ja
Natuurlijke grond Ja
Koelwater voor machines Ja
Freesmachines Ja
Scheepswaterpompen Ja
Voetenbaden Ja
Thoraxdrainage Ja
Ademhalingsapparatuur
Overige medische apparatuur
Schoonmaakwater
Ballastwatertanks
Tandartsunits
Hemelwater van daken
Bouw en uitgraving
Condensorreiniging van de stoomturbine
Niet gebruikte bedpanspoelers
Oppervlaktewater
Grondwater
Regenwater op het wegdek
Handdoekverwarmers werkend op stoom
Industriële luchtwassers
Tuinslangen

 

Grond en regenplassen

In Nederland zijn er meer meldingen van patiënten na veel neerslag. Dit is reden geweest om te onderzoeken of Legionella voorkomt in grond en regenplassen. Er is daarom tuingrond bemonsterd. Bij 22 van de 177 onderzochte tuinen zijn legionellabacterien aangetroffen. Zeven van de 22 grondmonsters bevatten Legionella pneumophila. De geïsoleerde Legionella pneumophila stammen bestonden uit 15 verschillende sequentietypes. Drie van deze types werden eerder ook bij patiënten gevonden (ST84, ST115, ST477). Legionella pneumophila overleeft beter in kleigrond dan in zandgrond.
Er zijn ook monsters genomen van regenwaterplassen. Bij drie van de 77 onderzochte monsters werden legionellabacteriën gevonden. Twee van deze monsters bevatte Legionella pneumophila. Van de geïsoleerde Legionella pneumophila stammen hadden er drie een klinisch-relevant sequentietype (ST710, ST477 en ST1064).
Legionellabacteriën kunnen mogelijk verplaatsen van grond naar een matrix waaruit de bacterie kan worden verneveld. Verneveling zou plaats kunnen vinden wanneer er bijvoorbeeld een auto door de regenplas rijdt.

Aanbeveling voor bronopsporing

Er wordt aanbevolen om voortaan (tuin)grond, koeltorens en afvalwaterzuiveringen mee te nemen bij brononderzoek.

Bron: Alternative sources of Legionella bacteria

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten