05-01-2021

Afvalwaterzuivering en legionella

Sinds de uitbraak van legionella in 2 waterzuiveringsinstallaties in Brabant in 2017/2018 is er meer aandacht voor legionellapreventie bij afvalwaterzuiveringen. En onder het motto: “meten is weten” is er ook aandacht voor het testen op legionellabacteriën in afvalwater.

Laboratorium buisjes

Het bemonsteren van afvalwater is geen eenvoudige zaak, zoals ook bleek uit de door Envaqua georganiseerde Techtalk van 22 oktober jl.. Diverse sprekers gaven hun visie op testen en welke problemen daar op dit moment bij spelen. Er spelen onder andere vragen als: “Waar moet je bemonsteren? Hoe moet je bemonsteren? Hoe vaak moet je bemonsteren?”

Bemonsteringen

Een afvalwatermonster heeft veel stoorflora, waardoor de detectiegrens hoog is (op dit moment 10.000 kve/l). De doorlooptijd van de analyse is 7 tot 10 dagen, waardoor eventueel te nemen acties wellicht te lang worden uitgesteld.  Wanneer er dan sprake is van besmetting van het afvalwater met legionellabacteriën, dan moet er gekeken gaan worden of de koelwaterbehandeling op orde is.  Tevens moet de installatie gecheckt worden en er vindt herbemonstering plaats. Maar vervolgens moet er dan weer 7 tot 10 dagen gewacht worden, wat onzekerheid met zich meebrengt. Er wordt gecheckt of er ziekmeldingen zijn onder het personeel en wellicht patiënten in de omgeving van de afvalwaterzuivering. Door de traagheid van dit proces is er behoefte aan snellere en effectieve meetmethoden. De meetmethoden moeten ook betrouwbaar zijn, omdat er dure maatregelen genomen moeten worden om risico’s voor de omgeving weg te nemen. Dit zijn maatregelen zoals bijvoorbeeld overkappen, schoonmaken zuivering of stilzetten zuivering.

Risicoanalyse en beheersplan

Het startpunt voor legionellapreventie in afvalwaterzuivering is het opstellen van een risicoanalyse en een beheersplan. Hierin zitten belangrijke elementen zoals het type zuivering benoemen, type industrie, samenstelling influent, temperatuur en soort beluchting. Hierdoor kan men beter aantonen waar de bron van legionella zit. W at de relatie is tussen legionella in het water en in de luchtfase. Wat de kritische punten zijn in de installatie en welke concrete beheermaatregelen genomen moeten worden. Uiteindelijk leidt dit tot lagere kosten, hogere veiligheid, een betere inschatting van risico’s en goed benoemen van specifieke beheersmaatregelen. Monstername is vervolgens een controle op het uitvoeren van effectief beheer en geen op zichzelf staand oordeel of een waterzuivering veilig is of niet.

Kweekmethoden

Bij de verschillende kweekmethoden zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen en ook bestaande technieken worden verder verfijnd. Alle technieken die er nu zijn hebben voor- en nadelen en niet alle technieken zijn geschikt voor afvalwaterzuivering. Problemen met detecteren van zowel dode als levende bacteriën, problemen met filtratie, wel of geen last hebben van stoorflora, wel of niet kwantitatief zijn, er spelen veel uiteenlopende zaken. We hebben het dan over technieken als qPCR, amoeba coculture, Legiolert, EMA PMA PCR en flowcytometrie. Er vindt op dit moment veel ontwikkeling en onderzoek plaats en de hoop is dat er in de nabije toekomst met meerdere van deze mogelijkheden snel, effectief en betrouwbaar getest gaat kunnen worden.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten