25-08-2010

Alternatieve technieken

Hydroscope komt regelmatig normoverschrijdingen van legionella tegen. In veel gevallen is dit preventief te verhelpen door de installatie aan te passen aan de NEN-1006 eisen en goed thermisch beheer toe te passen.

De vlag van Hydroscope

Inzet van alternatieve technieken

Voor de inzet van alternatieve technieken moet de ladder van VROM gehanteerd worden. Wanneer thermisch beheer niet afdoende is, moet gekeken worden naar fysisch beheer, zoals de inzet van UV-licht, microfiltratie en pasteurisatie. Mocht dit niet afdoende zijn, moet gekeken worden naar elektrochemisch beheer, zoals anodische oxidatie en koper-zilverionisatie. Is dit niet afdoende, dan is er als laatste redmiddel chemisch beheer.

Elektrochemisch beheer

Anodische oxidatie en koper-zilverionisatie zijn sterk in opkomst. De eisen om deze technieken toe te passen zijn streng. De kosten bij het verkeerd toepassen van de technieken zijn hoog. Het is daarom uitermate belangrijk om u goed en objectief te laten informeren. Hydroscope heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met alternatieve technieken en kan u dus als objectief partner in uw beslissings- en uitvoeringstraject bijstaan.

Waar moet u rekening mee houden?

Wanneer u elektrochemisch beheer toepast moet u met de volgende zaken rekening houden:
•    U moet aan kunnen tonen dat legionellagroei met thermisch- en fysisch beheer niet adequaat te verhelpen was. Dit mag vanuit technische of economische gronden.
•    U moet de leveranciersgegevens van de techniek vastleggen.
•    Het is verplicht VROM-Inspectie op de hoogte brengen van het gebruik van de alternatieve techniek.
•    Het is sterk aan te raden om bij koper-zilverionisatie te kiezen voor een leverancier met Ctbg-goedkeuring (na juli 2011 is dit verplicht). Wanneer de leverancier een Ctbg-aanvraag heeft ingediend, geeft dit nog geen garantie voor goedkeuring.
•    Bij het plaatsen van anodische oxidatie is het niet toegestaan om vóór het apparaat centraal te ontharden.
•    Het inregelen van het systeem kost tijd en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van het water en de stroomsnelheid.
•    U moet extra watermonsters nemen om het effect en eventuele negatieve bijeffecten van de techniek aan te kunnen tonen:
•    Alle technieken: Meetprogramma 2b
•    Fysische technieken: 4x per jaar extra legionellamonsters
•    Koper-zilverionisatie: maandelijkse monstername op legionella, kiemgetal, koper en zilver (bij bewezen resultaat mag de frequentie teruggebracht worden)
•    Anodische oxidatie: maandelijkse monstername op legionella, trihalomethanen, vrij chloor en totaal chloor (bij bewezen resultaat mag de frequentie teruggebracht worden)
•    Het is aan te raden om de monsters niet door de leverancier te laten nemen, maar door een onafhankelijke partij.
•    U moet regelmatig onderhoud aan het systeem plegen.
•    U dient een logboek bij te houden.
Wat kan Hydroscope voor u betekenen?
Bij de volgende zaken kan Hydroscope u hulp bieden:
•    Het opstellen van een plan van aanpak conform ISSO 55.4.
•    Het beoordelen van leveranciers en het voeren van gesprekken met VROM.
•    Het plaatsen en inregelen van de apparatuur.
•    Het nemen van monsters en het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten