29-06-2011

Belangrijkste wijzigingen in legionellawetgeving

Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet van kracht geworden.

 

 

Medewerker Hydroscope meet de temperatuur

Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet van kracht geworden. Deze wet volgt de bestaande Waterleidingwet op. De regels voor legionellapreventie zijn opgenomen in het onderliggende Drinkwaterbesluit en de ministeriële regeling. Hieronder kunt u de belangrijkste beoogde wijzigingen terug lezen.

Prioritaire groep

Bij deze groep is het verplicht om een legionellarisicoanalyse uit te voeren. Bed-and-breakfasts en truckstops zijn aan de groep toegevoegd. Zorgwoningen vallen voortaan buiten de groep.

BRL 6010

Een legionellarisicoanalyse moet voortaan uitgevoerd worden door een BRL 6010 gecertificeerde onderneming. Hydroscope beschikt als één van de eerste bedrijven over de certificering

Meldingsplicht

Momenteel moet een normoverschrijding bij > 100kve/l bij VROM Inspectie gemeld worden. Deze grens wordt opgetrokken naar 1.000 kve/l. Tevens zijn een aantal ongevaarlijke legionellasoorten waarvoor de meldingsplicht niet geldt

Alternatieve technieken

Er zijn nadere regels gesteld aan het gebruik van alternatieve technieken. Zo wordt er voor het gebruik van anodische oxidate en koper-zilver-ionisatie verwezen naar de daarbij behorende beoordelingsrichtlijnen. Fysisch en fotochemisch beheer zijn gelijkgesteld aan thermisch beheer.
Alleen BRL 6010 gecetrificeerde adviesbureau’s mogen aanbevelen om tot alternatieve technieken over te gaan.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten