06-02-2019

Certificering legionellapreventie aangescherpt

Eigenaren van prioritaire locaties, zoals zorginstellingen en verblijfsaccommodaties, moeten verplicht over een Legionellabeheersplan beschikken. Zo’n beheersplan moet door een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau worden opgesteld. De BRL 6010 certificeringseisen zijn aangescherpt. Hierbij de belangrijkste veranderingen.

Medewerker beoordeelt een BA terugstroombeveiliging.

Uniforme inhoud van een Legionellabeheersplan

Sommige gebouweigenaren hebben gemerkt dat er veel verschil zit tussen beheersplannen van adviesbureaus. Ook bestaat de wens om gegevens makkelijker onderling uit te wisselen. De vernieuwde BRL 6010 schrijft een standaard hoofdstukindeling voor. In de werkvoorschriften van ISSO 55.1 wordt deze hoofdstukindeling verder uitgewerkt. Daarnaast komt er meer eenduidigheid in de compontenlijst, wat handig is voor de uitwisseling van informatie. Het beheersplan moet in een bewerkbaar format aan de opdrachtgever worden overgedragen.

Diplomaplicht voor Legionellapreventie-adviseurs

De meeste Legionellapreventie-adviseurs hebben een opleiding gevolgd. Met de komst van de vernieuwde BRL 6010 komt er echter een diplomaplicht. Het examen wordt door CITO afgenomen. Het Legionellabeheersplan moet de diploma’s bevatten van de personen die de risicoanalyse hebben uitgevoerd en het beheersplan hebben opgesteld.

Projectregister

Het adviesbureau moet een registratie bijhouden van alle beheersplannen die ze heeft opgesteld. Daarbij moet worden vastgelegd welke Legionellapreventie-adviseurs hierbij betrokken zijn geweest. Dit maakt het voor de certificeringsinstelling makkelijker om gerichte steekproeven uit te voeren en gegevens te valideren.

Scherper toezicht

De certificeringsinstellingen voeren audits uit bij de adviesbureau’s. De auditintensiteit wordt verhoogd. Er zijn aanvullende audit-eisen gesteld aan nieuw ingewerkte Legionellapreventie-adviseurs. Er wordt naar gestreeft om de vernieuwde BRL 6010 onder accreditatie te laten vallen. Hiermee houdt de Raad voor Accreditatie (RvA) toezicht op de certificeringsinstellingen.

Overgangstermijn

Legionella-adviesbureau’s krijgen 18 maanden de tijd (tot 1 augustus 2020) om zich conform de vernieuwde norm te certificeren. Hydroscope loopt voorop. Onze medewerkers hebben al een aanvullende training gevolgd. Onze adviseurs ondergaan het examen zodra deze beschikbaar is. Ons Legionellabeheersplan is aangepast. Hydroscope hanteert al jaren de vereiste projectregistratie.

Lees op InstallQ meer over de BRL 6010.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten