12-04-2021

De legionellabacterie is niet voor één gat te vangen

Een goede legionellapreventie neerzetten betekent dat men op verschillende strategieën zal moeten inzetten. Het is belangrijk om deze strategieën in de verschillende stadia van de levenscyclus van een gebouw en daarmee van de drinkwaterinstallatie toe te passen. De stadia waar we dan over spreken zijn: aanleg, inbedrijfstelling en gebruiksfase.

Medewerker opent een regelkast

Een goede legionellapreventie neerzetten betekent dat men op verschillende strategieën zal moeten inzetten. Het is belangrijk om deze strategieën in de verschillende stadia van de levenscyclus van een gebouw en daarmee van de drinkwaterinstallatie toe te passen. De stadia waar we dan over spreken zijn: aanleg, inbedrijfstelling en gebruiksfase.

Legionellapreventie in de verschillende stadia van de levenscyclus van een gebouw

In de aanlegfase is een goede keuze van leidingmateriaal, doucheslangen en douchekoppen uitermate belangrijk. Tijdens de bouw bijvoorbeeld keuzes maken over afpersen met water of met lucht. Wel water tijdens de bouw in de leidingen zetten? Spoel dan! Nadenken dus, beleid maken en ook daadwerkelijk uitvoeren. De inbedrijfstelling laten verlopen conform een goed opgezet plan, met inachtneming van de waterwerkbladen. De gebruiksfase zal een goed beheer en gebruik moeten laten zien, inclusief onderhoud en monitoring.

Meerdere barrières opwerpen

Het is in ieder geval belangrijk om te beseffen dat de legionellabacterie niet voor één gat te vangen is. Er zullen dus meerdere barrières opgeworpen moeten worden om deze bacterie geen kans te geven. Tevens is er vaak een relatie tussen de te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld tussen het hydraulisch systeem van een installatie en de inzet van thermische of chemische desinfectie. Een goed hydraulisch aangelegde installatie, zonder dode einden, zonder hotspots, goede stroomsnelheid en een goed gebruik is een voorbeeld van goed legionellabeheer met verschillende barrières voor de groei van de bacterie.

Goed thermisch beheer is nog altijd het meest effectief voor een goede legionellapreventie (koud water onder de 20oC en warm water boven de 60oC).

Duurzaamheid

De klimaatcrisis heeft de roep om duurzaamheid stevig ingezet en het verminderd gebruik van water en energie en de bouw van groene (duurzame) gebouwen is een niet te stoppen proces. Het gebruik van waterbesparende toiletten en douchekoppen heeft invloed op watersnelheid en op de dynamiek van het water in de leidingen. Dit heeft weer direct gevolgen voor de omstandigheden die gunstig zijn voor de groei van legionellabacteriën. De roep om verlagen van warmtapwatertemperatuur wordt steeds luider en de inzet van warmtenetten met lage warmtapwatertemperaturen lijkt niet meer te stoppen.

Legionellapreventie is van belang voor de volksgezondheid. We zetten ons als legionellapreventie-adviseurs in om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen ziek worden van deze bacterie. Dit betekent dat er innovatief denken nodig is, omdat het meest effectieve: de basis van thermisch beheer, onder druk staat. Er zal op veel terreinen een versnelling moeten . Onderzoek naar een beperking van de voedingsstoffen voor de bacterie in de leidingen, beperkingen van het vrijkomen van (hele kleine) aerosolen, spoelacties bij normoverschrijdingen, invloed van gebruik van materialen in doucheslangen en thermostatische mengkranen, gebruik van “alternatieve” technieken.

De volksgezondheid mag nooit onder druk komen te staan, maar innovatief denken en onderzoek kan ons ook helpen om de legionellabacterie nog beter onder controle te krijgen!

(brongebruik: ”Management of Legionella in Water Systems” consensus study report en “Report on solutions for avoiding risk of legionella” Lund university)

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten