21-11-2020

De nieuwe BRL6010: “Er komt nogal wat bij kijken”

Een nieuwe BRL6010, beoordelingsrichtlijn legionella preventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties is opgesteld.

Medewerker beoordeelt een tekening van een drinkwaterinstallatie.

Ontwikkelingen BRL6010

Het blijken ingewikkelde procedures met aanwijzingen, in wetgeving opnemen en overgangstermijnen waardoor een en ander meer tijd vraagt dan was voorzien. Het lijkt erop dat het opnemen in de wetgeving op de goede weg is en dat dan de overgangstermijn van 1 jaar gaat lopen. Een overgangstermijn die gebruikt kan gaan worden om examen te doen voor de adviseurs en om de wijzigingen in de BRL6010 door te voeren in de opmaak van risico-analyses en beheersplannen conform het voorgeschreven model. In de nieuwe BRL6010 zijn ook expliciete eisen gesteld aan de communicatie met opdrachtgevers, aan de technische kennis over legionellapreventie en aan de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen. Vervolgens kunnen deze certificerende instellingen KIWA of Dekra langs komen om een en ander te beoordelen en om als adviesbureau je te laten beoordelen voor een nieuw certificaat conform de nieuwe BRL6010. De ISSO-publicatie 55.1 is inmiddels ook aangepast aan de nieuwe werkwijze met een focus op: betere uitleg beperkte/uitgebreide risico-analyse, aansluiting op NEN1006 (en de gewijzigde waterwerkbladen) en aansluiting op de gewijzigde BRL6010 (o.a. modelrapportage en beslisboom beperkte/uitgebreide risicoanalyse).

Hydroscope is er klaar voor

De examenplicht in de nieuwe BRL is opgenomen om de kwaliteit van de individuele adviseur naar een hoger niveau te tillen en om te zorgen voor een uniform hoge kwaliteit van de hele legionellapreventie-branche.  Het pittige examen wordt door ISSO (bij CITO) afgenomen en de geslaagde kandidaten zijn dan ook terecht heel trots op hun behaalde vakbekwaamheidsbewijs. Door deze wijzigingen ontstaat er meer eenheid en kwaliteit in de branche, wat ten goede komt aan de klant die daardoor betere adviezen krijgt en makkelijker de rapportages van de verschillende adviesbureaus kan lezen omdat er met deze wijziging eenheid wordt gecreëerd. Bij ons bij Hydroscope zijn inmiddels het merendeel van onze adviseurs geslaagd en hebben wij onze documenten aangepast aan de nieuwe BRL. Wij kijken uit naar een mooie nieuwe adviestoekomst!

Dit artikel is ook terug te lezen in het nieuwsmagazine van ISSO.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten