13-08-2020

Enquête legionella in afvalwater

In opdracht van VEMW voert Hydroscope onderzoek uit naar legionella in afvalwaterzuiveringen. Hiervoor hebben zo’n 70 bedrijven een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête.

Legionella waste water

Legionellarisico’s

Internationaal zijn verschillende afvalwaterzuiveringen in verband gebracht met legionella-uitbraken. Vooral biologische zuiveringen met een watertemperatuur boven 25°C kunnen een risico vormen.  Er zitten echter grote verschillen tussen afvalwaterstormen en zuiveringsprocessen. Ook zijn er nog twijfels over de betrouwbaarheid van detectietechnieken en de effectiviteit van maatregelen.

Doel onderzoek

Branchevereniging VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en organisaties die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken. Met de resultaten van de enquête verwacht VEMW een beter inzicht te hebben in de legionellarisico’s en mogelijke oplossingen. In dialoog met de overheid hoopt VEMW tot een meer gedifferentieerde en brongerichte aanpak te komen.

Inhoud enquête

Hydroscope heeft het onderzoek samen met VEMW opgezet. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Karakteristieken van de zuivering
  • Meten en aantreffen van legionellabacteriën
  • Reeds genomen maatregelen
  • Ervaringen met overheidstoezicht
  • Veiligheid van medewerkers

Naar verwachting zijn de resultaten half september bekend.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten