30-07-2021

Europa en Legionella non-pneumophila

Op 23 oktober 2020 is de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn vastgesteld. Europese wetgeving is leidend voor alle lidstaten, met de mogelijkheid voor individuele lidstaten om strenger te zijn maar zeker niet minder streng. Hoe wordt er omgegaan met Legionella non-pneumophila?

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

 

Over Legionella non-pneumophila

Bij ongeveer 90% van de Legionellose-patiënten wordt de soort Legionella pneumophila als ziekteverwekker aangewezen. Alle overige soorten worden onder de verzamelnaam Legionella non-pneumophila aangeduid. Er zijn maar liefst 21 Legionellasoorten bij de WHO bekend die ook tot ziektegevallen hebben geleid. Hoe ver moeten we gaan in het bestrijden van deze soorten?

Europese drinkwaterrichtlijn

In de vernieuwde Europese drinkwaterrichtlijn is Legionella als relevante parameter voor risicobeoordeling van drinkwaterkwaliteit opgenomen. Dit in tegenstelling tot  de oude richtlijn. Er wordt in deze nieuwe drinkwaterrichtlijn geen onderscheid in soorten Legionella gemaakt, zoals tussen legionella pneumophila en legionella non-pneumophila. De minimale norm voor legionella om over te gaan tot acties, zoals beschreven in artikel 10 en 14 van de richtlijn, is 1.000 kve/l.

Legionella non-pneumophila in Nederland

Nederland heeft tot dusverre altijd alle Legionellasoorten op de WHO-lijst als risicovol aangehouden. Het RIVM-rapport “Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties” van J.F.M. Versteegh c.s. geeft hier toelichting op. Zo valt te lezen: “Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden genomen is er een risico dat er Legionella-longontstekingen zullen optreden.” Dit sluit dus helemaal aan bij het geen onderscheid maken tussen legionellasoorten in de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn.

Legionella non-pneumophila bij patiëntonderzoek onderschat

Ook onderzoek ondersteunt het standpunt om legionella non-pneumophila als ziekteverwekker serieus te nemen. Meerdere wetenschappelijke artikelen spreken hun zorg uit dat er niet voldoende methoden zijn om legionella non-pneumophila bij de patiënt goed te detecteren. Daarmee is er sprake van een onderrapportage van het aantal ziektegevallen door legionella non-pneumophila. Om dit te illustreren volgen hier passages uit twee wetenschappelijke artikelen.

In het artikel Infections caused by nonpneumophila species of Legionella | Request PDF (researchgate.net) wordt het volgende gesteld over non-pneumophila:

…..”These clinical occurrences combined with diagnostic techniques that are specific for L. pneumophila, such as the urine antigen test, have led to the underdiagnosis of nonpneumophila legionellosis and therefore less effective therapies being administered. Little is known about the pathogenic mechanisms and intracellular lifestyle of nonpneumophila Legionella species and how this compares to L. pneumophila. Genome sequencing may provide a means for further understanding of these organisms and lead to more effective differential diagnosis of legionellosis.”

In een ander wetenschappelijk artikel (PDF) First Case of Legionnaire’s Disease Caused by Legionella anisa in Spain and the Limitations on the Diagnosis of Legionella non-pneumophila Infections (researchgate.net) wordt beschreven:

“In Spain, environmental studies have demonstrated the presence of Legionella non-pneumophila species in drinking water treatment plants and water distribution networks. Aware that this evidence indicates a risk factor and the lack of routine assays designed to detect simultaneously diverse Legionella species, …………….”

……”These results suggest the need to change hospital diagnostic strategies regarding the identification of Legionella species associated with this disease. Therefore, the detection of Legionella DNA by PCR in urine samples seems to be a suitable alternative method for a sensitive, accurate and rapid diagnosis of Legionella, caused by L. pneumophila and also for L. non-pneumophila species.”

Goede basis

Deze informatie geeft een goed beeld dat de nieuwe Europese richtlijn een goede basis is voor legionellapreventie in de EU, waar de Nederlandse wetgeving in algemene zin al een goede basis voor biedt.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten