16-12-2018

Geaccrediteerd voor bemonstering op Europese wijze

In Europa wordt verschillend omgegaan met legionellapreventie. Nederland hanteert strenge normen voor drinkwaterinstallaties. Zo bemonsteren we in Nederland op bijna alle legionellasoorten. In andere Europese landen wordt vooral op de meest gevaarlijke soort Legionella pneumphila onderzocht. In de afgelopen jaren groeien de eisen wel steeds verder naar elkaar toe.

Medewerker neemt een watermonster van een douche

Nieuwe norm

Nederland hanteert met NEN 6265 een eigen norm voor legionellabemonstering en -analyse. Recent is de Europese norm NEN-EN-ISO 11731 voor legionella-analyse herzien. Deze norm heeft per 1 januari 2018 de NEN 6265 vervangen. De NEN-EN-ISO 11731 werd al gebruikt voor het analyseren van koeltorenwater. Koeltorenwater is meestal bacteriologisch meer verontreinigd dan drinkwater. Met NEN-EN-ISO-11731-methode zijn we beter in staat stoorflora af te doden. Daarnaast geeft de NEN-EN-ISO 11731 een betrouwbaardere uitslag voor Legionella pneumophila.

Ook in de monsterneming verandert er iets. NEN 6265 schreef de wijze van monsterneming en transport voor. In NEN-EN-ISO 11731 wordt dit niet voorgeschreven. Er wordt voor monsterneming en transport verwezen naar NEN-EN-ISO 19458.

Accreditatie voor Hydroscope

De NEN 6265 is dus inmiddels vervangen door NEN-EN-ISO 11731. Laboratoria krijgen een jaar de tijd om hun processen te accrediteren volgens de nieuwe norm. Hydroscope was in augustus al geaccrediteerd voor het nemen van monsters conform NEN-EN-ISO 19458. Ook Aqualab Zuid is nu geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO 11731. Per 1 januari 2019 worden alle legionella-analyses conform de nieuwe regelgeving uitgevoerd.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten