30-06-2017

Internationale ontwikkeling legionella

Sinds het uitbreken van de veteranenziekte ruim veertig jaar geleden, is er al veel bekend geworden over de legionellabacteriën en de door deze bacterie veroorzaakte ziekte. Helaas vinden er jaarlijks weer nieuwe uitbraken plaats. Dit gegeven zorgt ervoor dat er nog meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moet worden.

Medewerker neemt een watermonster van een douche

Bescherming en preventie tegen legionellabesmetting

Om het opsporen van legionellabesmetting te verhogen is er in Europa een Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) opgericht in Stockholm. Dit centrum doet meldingen van alle gevallen van legionellabesmetting. Naar aanleiding van een melding wordt er gezocht naar de bron van de besmetting om te voorkomen dat er nog meer mensen besmet kunnen worden.

Reizen

Oorspronkelijk werden besmettingen met legionellabacteriën vooral gekoppeld aan reizen en vooral naar Zuid-Europese landen. Daar bestond aanvankelijk geen meldingsplicht voor legionellabesmettingen. Pas nadat reisorganisaties toeristische bestemmingen met verdachte, besmette hotels uit hun programma begonnen te schrappen moesten deze landen wel in actie komen.

Internationale samenwerking ELDSNet

Dit beleid heeft helaas niet direct tot resultaat kunnen leiden, er werden nog steeds ruim 6.000 besmettingen of vermoedelijke besmettingsgevallen gemeld door de 28 aangesloten landen bij de ELDSNet. Het aantal mogelijke besmettingen per 100.000 inwoners was 1,4. Dit was het hoogste aantal nadat er gestart werd met de registratie. De samenwerking tussen de 28 aangesloten landen is een positieve ontwikkeling, er kan veel sneller informatie gedeeld worden en daardoor kan er sneller gehandeld worden. Zonder deze samenwerking zou een groot gedeelte van de bronnen niet gevonden worden.

Aantal gemelde besmettingen stijgt nog steeds

Buiten Europa, met name in Amerika, zien we dat het aantal besmettingen nog steeds stijgt, het hoogste aantal was in 2015; 1,65 per 100.000 inwoners, met een duidelijk piek in de zomer. Niet alleen vakanties, maar ook de klimaatveranderingen kunnen hier gedeeltelijk de oorzaak van zijn. De zomers in 2014 en 2015 waren extreem warm en gebleken is dat in beide jaren het aantal besmettingen het hoogst waren. Hevige regenval na een warme droge periode, zou ook kunnen leiden tot een piek in het aantal besmettingsgevallen. Het ELDSNet blijft doorgaan met het vinden van besmette bronnen.

L. pneumophila serogroep 1 ST47

Op dit moment zijn er binnen het geslacht Legionella – 61 soorten/ondersoorten beschreven. In Schotland zijn over een periode van 30 jaar 400 stammen, zowel afkomstig van patiënten als uit de omgeving, met elkaar vergeleken. Opmerkelijk is dat al jaren ‘L. pneumophila serogroep 1 ST47 het merendeel van de legionella-infecties bij patiënten veroorzaakt en slechts zelden in omgevingsmonsters worden gevonden. Tijdens een conferentie is om die reden de PCR-techniek gepresenteerd om met name bronnen waar ST47 voorkomt op te kunnen sporen.

Hydroscope beschikt over de nieuwste technieken om uw bedrijf te ondersteunen in het voorkomen en opsporen van legionellabesmettingen.

Dit nieuwsbericht is een samenvatting van het artikel: “Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken“. Geschreven door Antoine van Hoorn (VonkWater) en Jacob Bruin (Bruin4Legionella) op 22 mei 2017

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten