11-02-2019

Klanten onder de indruk van het analyseproces Legionella

Op vrijdag 8 februari waren 30 klanten op bezoek bij laboratorium Aqualab Zuid. Per 1 januari 2019 worden legionellamonsters volgens een vernieuwde norm geanalyseerd. Onze klanten kregen uitleg en konden het analyseproces met eigen ogen zien.

Medewerker past Maldi-tof methode toe

Hydroscope en Aqualab Zuid

Aqualab Zuid is één van de modernste waterlaboratoria van Europa. Aqualab Zuid is in eigendom van drinkwaterbedrijven Evides, Brabant Water en WML. Hydroscope is onderdeel van Brabant Water en werkt al jaren samen met Aqualab Zuid.

Vernieuwde analysenorm

Legionellamonsters werden tot voorkort bemonsterd en geanalyseerd conform NEN 6265. Per juli 2017 is deze norm vervangen door de vernieuwde internationale norm NEN-EN-ISO 11731. De vernieuwde norm is geschikter voor vervuilde waterstromen, zoals koelwater of afvalwater. De norm gaat ook dieper in op snelle detectietechnieken, zoals qPCR en immunofluorescentie. Voor bemonstering is een andere norm als leidend aangewezen, namelijk NEN-EN-ISO 19458.
Laboratoria hebben tot 31 december 2018 de tijd gekregen om zich conform de vernieuwde normering te accrediteren. Aqualab Zuid is geaccrediteerd voor legionella-analyse conform NEN-EN-ISO 11731. Hydroscope is geaccrediteerd voor Legionellabemonstering conform NEN-EN-ISO 19458. Het is vrij uniek dat een adviesbureau zelfstandig voor bemonstering is geaccrediteerd.

Proces van monsteropdracht tot analyserapport

Tijdens de lezing is stapje voor stapje ingezoomd op het proces van bemonstering en analyse:

 • Planning
 • Monsternametechnieken
 • Veiligheid tijdens bemonstering
 • Geconditioneerd transport
 • Monsterontvangst op het laboratorium
 • Filtreren
 • Ultrasoon trillen
 • Voorbehandeling, zoals hittebehandeling of zuurbehandeling
 • Uitplaten op de voedingsbodem
 • Incuberen gedurende zeven dagen op 36°C
 • Tellen
 • Bevestigen middels de Maldi-tof, waarmee drie dagen doorkweek wordt bespraard
 • Rapporten van de monsteruitslag

Na de uitleg over het proces kregen de klanten een rondleiding over het laboratorium

Reacties klanten

Klanten waren onder de indruk van de hoeveelheid werk voor het uitvoeren van een legionella-analyse. Zo zijn er voor één analyse van drinkwater al tien petrischaaltjes nodig. Het laboratoriumproces is deels geautomatiseerd, maar toch blijft er veel handwerk en expertise nodig.

Veel klanten vonden het bijzonder om te zien hoe hoog de kwaliteitseisen zijn die aan de monsterneming, het transport en de analyse worden gesteld. Zowel Hydroscope als Aqualab Zuid steken veel effort in kwaliteitsbeheersing. De Raad voor Accreditatie voert periodiek strenge audits uit.

Het animo voor deze kennissessie was zo groot, dat er een tweede sessie voor 28 februari is georganiseerd. Ook deze zit inmiddels vol. Hydroscope organiseert drie keer per jaar een kennissessie. Zodra er meer bekend is over de volgende sessie, ontvangt u een uitnodiging.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten