10-05-2019

Koeltorens in kaart

In Nederland zijn naar schatting zo’n 4.000 koeltorens waarvan inmiddels ongeveer de helft in kaart is gebracht. Maandelijks komen er zo’n 50 bij. Door het in kaart brengen van de koeltorens wordt het makkelijker om de bron op te sporen bij een legionella-uitbraak. Dit is van belang om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Foto van een koeltoren

Koeltorens risicovol voor legionellaverspreiding

Bij de meeste grote legionella-uitbraken is slecht onderhoud aan de koeltorens de oorzaak. Eind 2018 is er bijvoorbeeld nog een grote uitbraak in Brescia (Italië) geweest.

Meldingsplicht bij normoverschrijding

Het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer verplicht beheerders van natte koeltorens om een risicoanalyse uit te voeren. Er geldt echter niet dezelfde meldingsplicht bij normoverschrijdingen zoals bij drinkwater. In Nederland hebben nog niet alle toezichthoudende omgevingsdiensten een meldingsplicht ingesteld.

Registratieplicht

Alle natte koeltorens die sinds 1 januari 2010 geplaatst zijn, moeten op grond van de Wet milieubeheer bij het bevoegd gezag gemeld worden. De koeltorens worden op www.atlasleefomgeving.nl geregistreerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten