18-08-2023

Legionella-detectie duurzamer met UV-techniek

Sinds kort wordt UV-licht ingezet om de legionella-soort te identificeren. Dit bespaart tijd en materiaal. Hiermee maken we onze processen steeds een stukje duurzamer.

Legionella-detectie duurzamer

Jaarlijks 25.000 monsters op kweek gezet

Hydroscope neemt jaarlijks 25.000 legionella-monsters die door Aqualab Zuid worden geanalyseerd. In Nederland gebruiken we hiervoor de kweekmethode (conform NEN-EN-ISO 11731). De monsters worden na ontvangst in het laboratorium voorbehandeld en uitgezet op petrischalen. De petrischalen bevatten een voedingsbodem en worden gedurende 7 dagen bij 36 °C op kweek gezet, zodat de bacterie zich optimaal kan vermenigvuldigen. Na deze periode worden de petrischalen onder de microscoop bekeken. Als er geen kolonies (klompjes Legionella) gevonden worden, volgt direct het analysecertificaat.

Bevestiging

Als er wel kolonies gevonden worden of als er twijfel bestaat, wordt een aanvullende bevestigingsstap uitgevoerd. Met de bevestigingsstap wordt bepaald om welk type legionella het gaat. Bevestiging is niet verplicht, maar in Nederland wel gebruikelijk. Er zijn verschillende methoden om de bevestiging uit te voeren. Vroeger gebeurde dit door een kolonie op doorkweek te zetten en moest er vier dagen extra worden gewacht op de uitslag. Aqualab Zuid zet sinds een aantal jaar de MALDI-TOF-methode in voor de bevestiging. Deze methode bepaalt op basis van de eiwitstructuur om welke legionella-soort het gaat. De uitslag is vaak nog op dezelfde dag bekend.

Nog gemakkelijker

Sinds kort zet Aqualab Zuid UV-licht in voor de bevestiging. Onder een UV-lamp lichten een aantal legionella-soorten op, waaronder de meest voorkomende soort Legionella anisa. De ziekteverwekkende soort, Legionella pneumophila, licht niet op. Als alle kolonies onder UV oplichten, kan de uitslag direct worden gerapporteerd. Als niet alle kolonies oplichten, wordt alsnog de MALDI-TOF ingezet. Aqualab Zuid heeft een groot verificatieonderzoek gedaan. De resultaten komen volledig overeen met de oude methode zonder UV-licht.

Duurzamer

Voor de bevestiging met MALDI-TOF is plastic laboratoriummateriaal nodig. Dit kan slechts eenmalig worden gebruikt. Sinds de inzet van UV-licht is in veel van de gevallen de MALDI-TOF niet meer nodig, wat een behoorlijke besparing oplevert.

Ruimte voor nieuwe detectiemethoden

Het RIVM heeft kortgeleden onderzoek uitgevoerd naar nieuwe detectiemethoden. In de Nederlandse wetgeving zal er meer nadruk komen te liggen op Legionella pneumophila. Er is onderzocht of de huidige kweekmethode nog geschikt is. Daarnaast is gekeken naar nieuwere en mogelijk betere methoden, waaronder naar Legiolert© en qPCR. Ondanks dat de huidige kweekmethode voldoet, zit er zeker potentie in de nieuwe methoden. Het RIVM beveelt het ministerie aan om in de nieuwe wetgeving meer ruimte te bieden voor andere detectiemethoden.

Wilt u weten hoe drinkwater wordt geanalyseerd op legionella? Bekijk dan deze video:

Bron afbeelding: Aqualab Zuid

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten