19-12-2012

Legionella pneumophila in 32% van de koeltorens

KWR heeft in opdracht van IL&T twee onderzoeken uitgevoerd naar Legionella pneumophila in koeltorens. Desinfectie is geen garantie tegen legionellagroei. Falen in beheer en controle vergroot de kans op legionellagroei.

 

 

Twee onderzoeken

KWR heeft twee onderzoeken uitgevoerd naar Legionella pneumophila in koeltorens:

  1. 2009/2010 Mate van Legionella pneumophila in koeltorens
  2. 2010/2011 Oorzaken van Legionella pneumophila in koeltorens

In het eerste onderzoek zijn 50 gebouwgebonden koelwatersystemen met de qPCR-methode onderzocht. Bij 16 systemen (32%) is de aanwezigheid van DNA van Legionella pneumophila aangetoond. In het tweede onderzoek zijn 16 systemen uit de 50 eerder onderzochte systemen geselecteerd en onderzocht. Hieruit bleken vijf van de systemen in zomer en zes van de systemen in het najaar DNA van Legionella pneumophila te bevatten. Naast de qPCR-bemonstering zijn interviews gehouden en is op andere parameters gecontroleerd, zoals ATP, pH, geleidbaarheid en gehalte organische stof. Bij alle systemen werd een desinfectieregime toegepast.

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek heeft geen antwoord kunnen geven op de vraag uit het tweede onderzoek. Wel hebben de onderzoeken praktische conclusies opgeleverd. Door het toepassen van een desinfectieregime zullen veel eigenaars in de veronderstelling verkeren dat hun systeem voldoende wordt beheerd en groei van Legionella pneumophila niet optreedt. Het onderzoek toont aan dat dit niet altijd het geval is. Koeltorensystemen hebben voortdurend de aandacht nodig. Dagelijkse controle van temperatuur en geleidbaarheid en wekelijkse controle van de TOC-concentratie en het ATP-gehalte geven informatie over de dynamiek van het koeltorensysteem. De onderzoekers doen een aanbeveling naar de waterbehandelingsfirma’s om hun desinfectieprogramma’s nog eens te onderzoeken op effectiviteit.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten