02-03-2010

Legionellapreventie in koeltorens

Recentelijk zijn er een aantal zaken gewijzigd omtrent legionellapreventie in koeltorens.

Zo is legionellaprevetie voor koeltoren per 1 januari 2010 in het Activiteitenbesluit ondergebracht. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Gemeenten zien toe op een adequate naleving van de eisen. Tevens zijn ze verplicht alle natte koeltorens te registreren.

In de regeling “algemene regels” staan de eisen voor legionellapreventie nader uitgewerkt. Buiten de standaard eisen kan de gemeente besluiten aanvullende maatregelen te nemen.

Ook is er een nieuwe ISSO-publicatie verschenen voor legionellapreventie in koeltorens. ISSO 55.3 ‘Legionellapreventie in klimaatinstallaties’ bevat ondermeer een model risico-analyse en beheersplan.

Veel bedrijven worden momenteel door hun gemeente aangeschreven. Ze worden verplicht gesteld om op korte termijn een risicoanalyse te overhandigen.

Als u al eerder een risicoanalyse heeft opgesteld, zal deze waarschijnlijk ook aan de nieuwe regels voldoen. Toch is het handig om dit even te laten controleren.

Hydroscope controleert jaarlijks tientallen koeltorens. We zijn gespeciliseerd in het maken van risicoanalyses en bemonstering. Onze adviseurs van Hydroscope helpen u graag verder, zodat u voldoet aan de nieuwste eisen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten