26-01-2015

Legionellapreventie: prioritair of niet?

Paul van der Wielen (KWR) vertelt over legionellagroei, biofilm, biologische stabiliteit van water en leidingmateriaal.

 

 

De inspectiestandpunten van Inspectie Leefomgeving en Transport geven meer duidelijkheid.

Wettelijke verplichting tot legionellapreventie

Sommige doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, zijn vatbaarder voor legionellose. Daarom schrijft het Drinkwaterbesluit § 4.1 voor dat een aantal instellingen extra maatregelen moeten nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Dit worden de prioritaire instellingen genoemd. In hoofdlijnen zijn dit de volgende instellingen: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Deze instellingen zijn onder andere verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, een beheersplan op te stellen en legionellamonsters te nemen.

Vragen en inspectiestandpunten

Het Drinkwaterbesluit en de daarbij behorende regeling Legionellapreventie geven een duidelijke opsomming van de prioritaire instellingen. Toch blijft het voor sommige gebouweigenaren onduideijk of hun instelling tot de prioritaire groep behoord. Wordt bijvoorbeeld een scoutinggebouw aangemerkt als een verblijfsaccomodatie of wanneer mag iets beschouwd worden als een zorgwoning? Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al deze vragen verzameld en uitgewerkt in inspectiestandpunten.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten