25-10-2013

Legionellapreventie voor publieksevenementen

Het besluit publieke gezondheid stelt dat gemeenten moeten controleren of er een legionellarisicoanalyse aanwezig is en beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Het LCHV heeft hiervoor een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek wordt binnenkort herzien.

 

 

De vlag van Hydroscope

LCHV-draaiboek

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft in 2008 een draaiboek opgesteld voor gemeenten. Het draaiboek beschrijft hoe gemeenten toezicht kunnen houden om een legionella-uitbraak bij publieke evenementen te voorkomen.
 Het LCHV werkt aan een nieuwe versie van het draaiboek. Naast het doorvoeren van de nieuwe regelgeving worden een aantal andere punten aangepast:
  • Er komt meer aandacht voor voorschriften die in de evenementenvergunning kunnen worden opgenomen.
  • De voorschriften in de evenementvergunning worden ontleend aan de Activiteitenregeling voor legionellapreventie bij koeltorens.
  • De verschillende stappenplannen per watertype worden teruggebracht tot één stappenplan.
  • Er komt een checklist voor het toetsen van de risicoanalyse en het beheersplan.
  • Er komt een checklist voor het toetsen van legionellabeheer op locatie.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten