27-06-2017

Legionellaveilige gebouwen

SBRCURnet brengt publicaties uit voor de bouwsector. Met de CUR-Aanbeveling 120:2017 hebben architecten, ontwikkelaars en installatie-adviesbureau’s een nieuwe handreiking gekregen in legionellaveilig bouwen.

Medewerker beoordeelt een tekening van een drinkwaterinstallatie.

Aandachtspunten legionellapreventie

Het is belangrijk dat installaties zo worden ontworpen dat er geen bacteriologische nagroei in drinkwater kan plaatsvinden. Hiervoor moet de temperatuur van drinkwater beneden 25 graden Celsius blijven. De temperatuur van warm tapwater moet binnen 45 minuten afkoelen tot beneden 25 graden Celsius. Leidingen moeten minimaal wekelijks worden gebruikt om geur-, kleur- en smaakproblemen te voorkomen. De installatie mag ook geen dode leidingen bevatten. In de CUR-Aanbeveling zijn deze aspecten ondergebracht in heldere toetsingscriteria.

Koele zones

In het gebouwontwerp moet rekening gehouden worden met ongewenste opwarming van drinkwater. Daarom gaat de publicatie uitgebreid in op het toepassen van koele zones. Het is belangrijk om een opsplitsing te maken in waterzones en warmtezones. Waterzones moeten voldoende koel blijven om ongewenste opwarming tegen te gaan. Warmtezones zijn juist bedoeld voor verwarmingselementen, vloerverwarmingsleidingen e.d.. In het ruimtelijk ontwerp moet rekening gehouden worden dat de water-/koele zones op elkaar aansluiten zonder de warmtezones te doorkruisen. De publicatie bevat vele praktische voorbeelden.

Installatieontwerp

Wanneer het gebouwontwerp af is, kan de installatie worden ontworpen. Hiervoor is een praktisch stappenplan beschreven. Zo moet er nagedacht worden over de watermeterruimte en de opstelplaats voor de warmwaterbereiders. Bij het ontwerp van het leidingnet moet rekening gehouden worden met het beoogde waterverbruik. De installatie moet zo worden ontworpen dat weinig gebruikte tappunten toch wekelijks worden ververst. De CUR-aanbeveling beschrijft ook hoe een coördinatietekening het best moet worden opgebouwd.

Checklist bij realisatie

De CUR-aanbeveling bevat handige checklijsten die door de aannemer en de opdrachtgever gebruikt kunnen worden tijdens de realisatie van de waterinstallatie. Zij zijn er checklijsten opgenomen voor documentatie, de meterruimte en gebruiksinstructies.

De CUR-aanbeveling 120 is te bestellen op de website van SBRCURnet. Hydroscope controleert installatietekeningen en voert controles uit tijdens de realisatie. Bekijk hier onze dienstverlening.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten