05-02-2010

Lik-op-stuk-beleid

In oktober 2009 heeft VROM aangekondigd hogere boetes uit te gaan delen.

De vlag van Hydroscope

Dit aan instanties die weinig doen om legionella te voorkomen. Ook heeft minister Cramer aangegeven dat vanaf 1 januari 2010 direct proces-verbaal opgemaakt zou worden als een bedrijf geen risicoanalyse heeft gemaakt, als er geen beheersplan is, of als er geen maatregelen tegen legionellapreventie genomen zijn.

Hieronder leest u de aanpak van dit lik-op-stukbeleid tot nu toe en het plan voor de toekomst.

Clusterwijze benadering
Volgens de ‘interventiestrategie legionellapreventie’ wordt sinds begin 2009 op een andere manier gehandhaafd. Dit houdt onder meer in dat de prioritaire doelgroepen clusterwijs worden gecontroleerd. De drinkwaterbedrijven selecteren de controleren bedrijven en voeren de eerste controle uit. Afhankelijk van de aard en ernst van de geconstateerde overtredingen, dragen zij het dossier direct over voor handhaving door de VROM-Inspectie of voeren zij zelf een tweede controle uit. Wanneer een dossier wordt overgedragen, brengt de VROM-Inspectie een voornemen tot een herstelsanctie in de vorm van een last onder dwangsom kenbaar maakt. De dwangsom zal naar verwachting € 5.000,- bedragen.

In 2010 worden de volgende clusters gecontroleerd:

1) Ziekenhuizen
2) Logies (hotels, bed & breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen, campings, bungalowparken, jachthavens e.d.)
3) Zwembaden en sauna’s
4) Celfuntie en asielzoekerscentra
5) Zorgintellingen (met uitzondering van woningen waarin zorg wordt verleend).

Het eerste cluster (ziekenhuizen) is reeds op de hoogte gebracht en verdere intensivering van de communicatie is opgestart.
Per 1 januari 2011 zal de huidige regelgeving worden vervangen door de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en een viertal ministeriële regelingen.  Een verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de nieuwe regelgeving wél is gekoppeld aan de Wet Economische Delicten waardoor een hogere strafmaat mogelijk wordt.

Bron: VROM

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten