14-07-2017

Meer legionella na warm weer

Na een periode van warm weer, gevolgd door veel regen, zijn er meer meldingen van legionellose.

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

Legionella vermenigvuldigt zich sneller bij warm weer

De legionellabacterie vermenigvuldigt zich bij een temperatuur tussen 25°C en 50°C. Het optimum voor de meest gevaarlijke legionellasoort, L. pneumophila serotype 1, ligt rond lichaamstemperatuur. Het is bekend dat legionella zich graag vermenigvuldigt in water. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het beheer van drinkwaterinstallaties en koeltorensystemen. Tijdens warme zomerse dagen stijgt de omgevingstemperatuur. Bij stilstaand water warmt het water op en kan de legionellabacterie zich snel vermenigvuldigen. Na een warme periode worden er meer slachtoffers van legionellose geregistreerd dan normaal.

Praktische tips voor consumenten

Wanneer u water drinkt met legionellabacteriën, wordt u daar niet ziek van. Legionellose kan u wel oplopen door verneveld water in te ademen. De nevel met legionellabacteriën kan in je longen terecht komen, waar de bacterie verder het lichaam in kan dringen. Mensen met een slechte gezondheid zijn vatbaarder voor legionellose. Lees hier meer informatie over legionella.

In een woninginstallatie stroomt het water normaal voldoende door om legionellagroei tegen te gaan. Maar als je op vakantie bent geweest, heeft het water wel lang stilgestaan. Het is daarom belangrijk om het drinkwater goed door te laten spoelen. Bij het spoelen is het belangrijk om verneveling te voorkomen. Op de website www.kraandoorspoelen.nu wordt uitgelegd hoe u het beste het water kan doorspoelen. Andere tips: Laat niet uw tuinslang uitgerold in de zon liggen. Spoel de douche op uw vakantieverblijf door, voordat u deze gebuikt. 40 procent van de legionellabesmettingen worden in het buitenland opgelopen.

Goede drinkwaterinstallatie en adequaat beheer voor professionals

De oplossing om legionellagroei tegen te gaan is simpel. Een drinkwaterinstallatie moet conform de NEN-1006-norm worden aangelegd. Deze norm besteedt aandacht aan het voorkomen van temperatuurverhoging en stilstaand water. Soms is het onvermijdelijk dat water stilstaat of opwarmt. Bijvoorbeeld omdat een appartement leeg staat. In dit soort gevallen moet er aanvullend beheer worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het tussentijds spoelen van de kraan. Er zijn tegenwoordig ook alternatieve technieken beschikbaar om legionellagroei tegen te gaan.

Eigenaren van complexe installaties waar kwetsbare personen verblijven (prioritaire installaties) zijn verplicht om een legionellarisicoanalyse uit te laten voeren. Denk hierbij aan ziekenhuizen, zorginstellingen en hotels. Tijdens zo’n legionellarisicoanalyse worden alle potentiële groeimogelijkheden voor legionella in kaart gebracht. Er wordt vervolgens geadviseerd hoe de installatie het beste aangepast en beheerd moet worden.

Hydroscope voert legionellarisicoanalyses uit en ondersteunt bedrijven bij het beheer. Jaarlijks nemen wij 25.000 watermonsters bij onze klanten. Afgelopen weken is een warme periode geweest. Uit onze statistieken blijkt dat er geen verhoging is van het percentage normoverschrijdingen. Voor ons het bewijs dat goed beheer helpt.

Andere bronnen van legionellagroei

Koeltorens en drinkwaterinstallaties zijn de meest bekende bronnen voor legionellabesmetting. Toch kan er slechts incidenteel een link worden gelegd tussen de legionellabacterie bij een besmet persoon en de bacterie in de drinkwaterinstallatie. Opvallend is dat er meer legionelloseslachtoffers zijn na een warme periode, gevolgd door flinke regen. We weten dat legionella zich ook in potgrond en aarde bevind. Er bestaat een vermoeden dat de nevel uit regenplassen ook tot legionellabesmetting kan leiden. Om dit vast te stellen is nader onderzoek nodig.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten