13-02-2023

Meetonzekerheid legionellamonsters afvalwater

Legionellaconcentraties van afvalwatermonsters kunnen erg fluctueren. Tussen twee monsternemingen kan de uitkomst veel verschillen. Hoe kan dit? Groeit Legionella snel of is de meting onbetrouwbaar? Hydroscope heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd.

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

48 analyses

Er is een norm (NEN 7776) voor het bepalen van de meetonzekerheid voor monsterneming. Een monsterpunt wordt telkens door twee monsternemers gelijktijdig bemonsterd. Ieder monster wordt telkens dubbel geanalyseerd. Per monsterpunt zijn er dus vier uitslagen die met elkaar worden vergeleken. Deze procedure is een aantal keer en op verschillende monsterpunten herhaald tot er voldoende uitslagen zijn voor een goede berekening. Hydroscope heeft 48 analyses laten uitvoeren. Niet alle analyses waren bruikbaar, zo moet er bijvoorbeeld wel Legionella in het monster zijn aangetroffen. 32 bruikbare resultaten zijn met elkaar vergeleken.

Meetonzekerheid 8,3%

De meetonzekerheid bleek veel lager dan vooraf verwacht. De gecombineerde standaardonzekerheid van de bemonstering kwam uit op 8,3%. De uitslag in KVE/l kan dus +/- 8,3% afwijken.

Zorgvuldig bemonsteren van groot belang

Onze monsternemers zijn getraind om zorgvuldig te werk te gaan. Het is belangrijk om een processtap bij iedere monsternameronde op dezelfde plek en onder gelijke condities te bemonsteren. Hydroscope is conform NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd (L554) om conform NEN-EN-ISO 19458 monsters te nemen van afvalwater. De monsters worden gekoeld getransporteerd.

Grote fluctuaties in legionellaconcentratie dus mogelijk

De groeiomstandigheden in afvalwaterzuivering zijn soms ideaal voor legionellagroei. Legionella kan zich dus snel ontwikkelen in afvalwaterzuiveringen. De concentratie kan ook snel afnemen bij net iets andere procescondities.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten