07-07-2020

Meten van aerosolen

In warme afvalwaterzuiveringen kunnen Legionellabacteriën zich snel vermenigvuldigen. Wanneer het water wordt verneveld of belucht ontstaan aerosolen. Aerosolen kunnen zich naar de omgeving verspreiden. Als de aerosolen Legionellabacteriën bevatten kunnen medewerkers en omwonenden er ziek van worden.

fijne dagen

Luchtonderzoek door impactie

Hydroscope voert onderzoek uit naar Legionellabacteriën in de lucht. Hiervoor gebruiken we de impactiemethode. Een apparaat zuigt lucht aan. De bacteriën uit de lucht worden in een vloeistof gebracht. Vervolgens wordt de vloeistof op het laboratorium geanalyseerd. Omdat het onmogelijk is om alle bacteriën uit de lucht in te vangen, is de uitslag vaak een onderschatting van de werkelijkheid. Luchtonderzoek heeft pas zin bij hoge Legionellaconcentraties in het water. Het juiste moment van luchtonderzoek is daarom lastig in te schatten. Daarnaast is deze vorm van luchtonderzoek vrij kostbaar.

Luchtmonster

Daarom aerosolen meten

Een Legionellabacterie is minimaal 1 µm lang. Een aerosoldruppel groter dan 10 µm wordt door trilhaartjes gevangen en kan daardoor de longen niet bereiken. Met de ‘Optical Particle Sizer’ kunnen we de grootte van en het aantal aerosolen in de lucht meten. De meting geeft een indicatie van het verspreidingsrisico uit de afvalwaterzuivering. Met de meting wordt het duidelijk of de aerosolen Legionellabacteriën kunnen bevatten in geval er ook Legionella in het afvalwater wordt aangetoond. Met een simulatiemodel kan een inschatting worden gemaakt hoever de aerosolen zich naar de omgeving kunnen verspreiden.

Grote verschillen

De apparatuur is in de praktijk getest. We zien grote verschillen in aerosolvorming tussen typen beluchtingssystemen. Zo vindt bij fijne-bellen-beluchting nauwelijks aerosolvorming plaats. Bij puntbeluchting of grove-bellen-beluchting is de aerosolvorming aanzienlijk groter.

De apparatuur is een waardevol hulpmiddel bij het opstellen van een legionellarisico-analyse.

Aerosolen meten en COVID-19

We krijgen regelmatig de vraag of onze apparatuur ook ingezet kan worden om Corona te meten. De aerosolmeter is ook binnen gebouwen in te zetten. De vloeistof uit de impactiemeting is ook op Corona te analyseren. Diverse onderzoekers voeren tests uit. Het ontbreekt echter nog aan kennis en richtlijnen om de resultaten te beoordelen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten