05-09-2013

Overgangsregeling alternatieve technieken

Het ministerie van I&M heeft een overgangsregeling ingesteld voor systemen die momenteel nog niet gecertificeerd zijn.

 

 

Medewerker beoordeelt een BA terugstroombeveiliging.

Overgangsregeling

Per 1 juli 2011 is het nieuwe Drinkwaterbesluit in werking getreden. Hierin staat vastgelegd dat alleen gecertificeerde alternatieve technieken voor legionellapreventie gebruikt mogen worden. Gezien veel leveranciers op dat moment nog niet over de vereiste certificering beschikten is alsnog een overgangsregeling door het ministerie vastgesteld. In hoofdlijnen houdt dit het volgende in:

  • Leveranciers die op dit moment niet BRL-K14010-gecertificeerd zijn mogen geen systemen meer plaatsen.
  • Systemen die reeds vóór 4 september 2013 geplaatst zijn hoeven niet verwijderd te worden mits, de leverancier al certificering heeft aangevraagd en hiervoor richting haar klant een verklaring afgeeft. De leverancier heeft tot 1 juli 2014 de tijd om zijn certificering te verkrijgen.
  • Systemen van leveranciers die vóór 4 september 2013 nog geen certificering hebben aangevraagd, moeten per direct worden verwijderd.

Er zijn op dit moment zeven leveranciers gecertificeerd, zijnde: Holland WatertechnologieAteca en Aqua Assistance voor koper-/zilverionisatie, Dielissen ProjectsPB International en Air Quality voor ultrafiltratie,  voor anodische oxidatie en AOT van Blygold.

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten