01-06-2016

Preventie en melding van legionellabacteriën in water

Het LCHV heeft een nieuw document voor GGD ’s uitgebracht ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’.

 

Medewerker past Maldi-tof methode toe

Preventie en melding van legionellabacteriën in water

Het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) adviseert GGD ‘s, gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van legionellapreventie. Het vernieuwde document bestaat uit drie delen:

A. Draaiboek melding van legionellabacteriën in water.
B. Indeling van waterinstallaties naar de mate van risico op legionellose.
C. Legionellapreventie: regelgeving, beheersmethoden en monstername.

Draaiboek voor de GGD

Deel A beschrijft hoe GGD ‘s om moeten gaan met meldingen van legionella in drink-, zwem- of proceswater. Zo wordt er een risico-inschatting gemaakt en is er een communicatieprotocol opgenomen.

Omgang met zorgplicht

Deel C beschrijft dat de risico’s op legionellose bij zorgplichtige locaties zo klein zijn, dat het wordt afgeraden om aan legionellapreventie te doen (conform Drinkwaterwet hoofdstuk 4). Zo is het niet raadzaam om legionellamonsters te nemen. Hydroscope onderschrijft dit, maar benadrukt dat installaties wel aan de NEN-1006-eisen moeten voldoen en daarom goed onderhouden moeten worden.

Bekijk het document op de website van het RIVM.

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten